Fackförbunden har inte nöjda medlemmar.

En undersökning som Svenskt Kvalitetsindex (SKI) gjort visar att facken får låga betyg av medlemmarna.

Två källor till missnöje är kollektivavtalen och att medlemskapen inte anses vara prisvärda, skriver SKI i ett pressmeddelande.

Allra sämst betyg får Kommunal medan Lärarförbundet och Vision fick relativt höga betyg. Unionen, IF Metall och Handels placerade sig i mitten.

I undersökningen, som genomfördes under maj, telefonintervjuades omkring 1 200 fackföreningsmedlemmar.