varg

Foto: Tomas Oneborg

Vargarna i Kolmårdens djurpark dödade nyligen en anställd. Nu kommer Arbetsmiljöverkets krav.

 

En djurskötare i Kolmårdens djurpark attackerades av vargar och avled. En dryg vecka efter olyckan ställer Arbetsmiljöverket en rad krav på parken, och senast i september ska de vara uppfyllda.

Utred olyckan, riskbedöm arbetet med vargar och vidta åtgärder för att något liknande inte ska hända igen. De kraven ställer Arbetsmiljöverket i det inspektionsmeddelande som man på måndagen skickade till parken (se rutan härintill).

– Man får utgå från att de påbörjat arbetet, men hur långt de kommit vet jag inte. Vi vill att de ska göra ett bra arbete, därför får de till den 30 september på sig, säger Gunnel Gyllensvaan Erichs, jurist på Arbetsmiljöverket i Linköping.

Det var på söndagen för en dryg vecka sedan som en kvinnlig djurskötare hittades död i ett av Kolmårdens varghägn efter att ensam ha gått in till vargarna. Efter händelsen stoppade Kolmården attraktionen där parkens besökare får gå in till vargarna tillsammans med djurskötare. Sedan dess går inte heller parkens personal in till vargarna, och efter olyckan kräver verket att man gör en ny, skriftlig riskbedömning av arbetet och redovisar åtgärder innan personal släpps in i hägnet igen.

Med grund i riskbedömningen ska Kolmården också vidta åtgärder för att förhindra framtida vargolyckor. TT har förgäves sökt Kolmårdens djurpark för en kommentar.

Fakta

Arbetsmiljöverket kräver att Kolmården:

• utreder orsakerna till olyckan så att en liknande olycka kan förebyggas i framtiden.

• riskbedömer arbetet med vargar mot bakgrund av olyckan. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och ange vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. Bedömningen ska redovisas till Arbetsmiljöverket innan man släpper in personal i varghägnet igen.

• med grund i riskbedömningen genomför de åtgärder som krävs för att förebygga olyckor i arbetet med vargar. Åtgärderna ska redovisas till Arbetsmiljöverket innan man släpper in personal i varghägnet igen.

• uppfyller kraven senast den 30 september 2012.