Frågan om vinst i skola, vård och omsorg får ­förtur när LO utreder ­välfärdspolitiken. Kongressens krav är tydligt: Inga ­vinster ska tas ut.

LO:s utredning drar i gång efter semestrarna, och redan före årsskiftet ska den ta fram konkreta förslag till hur en ickevinstprincip inom välfärden kan utformas.

– Också förslag om förändringar i sjukförsäkringen ska vara klara i december, säger Kjell Rautio, välfärdsutredare på LO, som tillsammans med kollegan Joa Bergold blir sekreterare i utredningen.

Tanken med att behandla de här frågorna snabbt är att LO ska hinna påverka den politiska debatten, och inte minst Socialdemokraternas partikongress våren 2013.

När LO-kongressen i maj tog ställning för att en ickevinstprincip bör råda inom skola, vård och omsorg, och att lagen om valfrihet bör rivas upp, intog LO en tydligare och mer kritisk position än ledande socialdemokrater har gjort hittills. Vilket har satt ny fart på debatten.

– Vi utmanar extremt starka intressen, säger Stefan Carlén, verksamhetschef vid Handels, vars motion LO-kongressens beslut bygger på.

– Pr-byråer och lobbyister försöker nu få folk att tro att det är omöjligt att ta bort vinstintresset. Personer som har haft centrala poster inom socialdemokratin deltar i välfärdsföretagens kampanjarbete.

Direktiven till fackets utredning, som LO:s styrelse slog fast i början av veckan, tar även upp arbetsskadeförsäkringen.

Den utreds som bäst av såväl den parlamentariska socialförsäk­ringsutredningen som försäkrings­branschens egen arbetsskadekommission, vars förslag presenteras i september men ventileras redan under Almedalsveckan i juli. I underlag till båda utredningarna ges argument för differentierade försäkringspremier, som ska få arbetsgivarna att ta större ansvar och förebygga arbetsskador.

LO vill vara förberett för den debatten: Risken finns att de redan svaga och skadade skulle sorteras bort från arbetsmarknaden.

LO:s utredning ska också analysera tandvårdsförsäkringen och fundera över var gränsen bör gå mellan offentlig välfärd och arbetsgivarnas, fackets och den enskildes ansvar. En handfull experter vid LO:s kansli ska utreda. De får stöd av en styrgrupp där de sex största LO-förbunden ingår.