Arbetsolyckorna bland 15- till 19-åringar som sommarjobbar ökade med drygt 32 procent förra året jämfört med 2010. Det visar Arbetets granskning av anmälda arbetsskador till Försäkringskassan.

Förra året anmälde arbetsgivarna 192 arbetsskador till Försäkringskassan, mot 145 anmälningar 2010. Det gäller arbetsskador med sjukfrånvaro bland 15- till 19-åringar som var tillfälligt anställda under sommarmånaderna juni, juli och augusti.

Arbetsolyckorna ökade kraftigt i samtliga ungdomsgrupper förra året, enligt statistik från Arbetsmiljöverket.

Men ökningen var nästan dubbelt så stor bland sommarjobbarna som bland samtliga ungdomar upp till 24 år, varav de flesta hade and­ra anställningar än tillfälliga sommarjobb.

Minst var tionde arbetsolycka bland sommarjobbarna ledde till sjukskrivning i två veckor eller längre förra året. Killar skadade sig ofta på verktyg och maskiner av olika slag eller råkade ut för fallolyckor. Bland tjejer, som ofta jobbar inom vård och omsorg, var belastningsskador vanligast.

Varje sommar får Arbetsmiljöverket ett stort antal anmälningar från unga som har sina första jobb. Ofta handlar det om relativt lindriga incidenter, som att bränna sig på het olja eller skada händer och fötter i en gräsklippare. Men det inträffar också en hel del allvarliga olyckor, och till och med dödsfall.

– Det är för jäkligt att man inte kan få en trygg och säker start i arbetslivet, att första jobbet kan innebära att man drar på sig ett funktionshinder som man får ha med sig under resten av sitt liv, säger Boel Callermo, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Förra sommaren anmäldes totalt 660 arbetsolyckor bland ungdomar mellan 16 och 24 år. Ett flertal av olyckorna var så allvarliga att de ledde till amputering.

– Unga är väldigt ambitiösa och vill göra ett bra jobb, samtidigt som de har begränsad erfarenhet och inte alltid kan läsa av riskerna.

Arbetsmiljöverket har inspekterat ungdomars arbetsmiljö under sommarmånaderna sedan 2006. I år planeras 825 inspektioner fram till september. De vanligaste bristerna som hittills påtalats av myndigheten handlar om att ungdomarna inte får introduktion och handledning.

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivarna skyldiga att ge ungdomar en ordentlig introduktion så att de vet vad de ska göra för att jobba säkert, understryker Boel Callermo. Till ungdomarna vill hon säga:

– Se till att ni får utbildning och använd den skyddsutrustning som finns på arbetsplatsen. Våga fråga om ni tycker något är märkligt.

Enligt en undersökning om ungdomars attityder om arbetsmiljö tänker de flesta ungdomar på arbetsmiljö som en fråga om schyst stämning och trevliga arbetskompisar. Få tänker att jobbet också kan leda till hemska olyckor.

– Unga kan också vara lite övermodiga, säger Boel Callermo.

Mellan 2006 och 2011 omkom 36 ungdomar i arbetsolyckor. Två av dem, en 15-åring och en 18-åring, sommarjobbade.