Har du dålig lön och taskig utbildning? Det är antagligen gammelfarfars fel. Utbildning och lön verkar sitta i generna.

En ny forskarrapport visar att utbildning och inkomst går i arv i flera generationer.

– Vi blev förvånade av att sambanden var så starka mellan far- och morföräldrar och deras barnbarn. Det tyder på att det tar längre tid att utjämna olikheter än vad vi trott tidigare, säger Anna Sjögren, en av dem som skrivit rapporten.

Forskarna har gått igenom ett unikt datamaterial. Utgångspunkten är en stor studie i Malmö 1938 av samtliga elever i årskurs tre i folkskolan – 1 542 barn. Sambandet mellan barnens uppväxtmiljö och deras resultat i skolan hamnade under luppen. För att kunna se sambanden kartlade forskarna barnens föräldrar – deras utbildning och inkomster under flera år.

Därmed har dagens forskare fakta om inkomster och utbildning för fyra generationer. Den första föddes runt 1898, nästa 1928, sedan 1956 och till slut 1985.

Och då blir sambandet tydligt. Om din gammelmorfar eller gammelfarfar var välutbildad är det stor sannolikhet för att du själv har bra utbildning. Om din farfar eller morfar hade en hög lön, har du antagligen hög lön själv.

Det betyder att det tar flera generationer att jämna ut ojämlikhet. Fyra forskare vid IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) har skrivit rapporten.

Slutsatsen ligger nära till hands: Det räcker inte med att välja rätt föräldrar om man vill bli rik. Föräldrarna måste i sin tur ha valt rätt föräldrar, som måste ha valt rätt föräldrar.

Hur många generationer som krävs ger rapporten inget svar på. Orsaken är det inte finns data för mer än fyra generationer.