Att vara svensk är att vara jämställd, enligt SFI som undervisar i svenska för invandrare. Det är en föreställning som marginaliserar andra kulturer, konstaterar forskare.

– Inom SFI framställs jämställdhet som något svenskt, vilket tystar alternativa förståelser av jämställdhet, säger Jenny Rosén, forskare vid Örebro universitet, som presenterade sin forskning på en internationell konferens i Örebro i går.

Konferensen, som anordnades med stöd av vetenskapsrådet vid Örebro universitet, handlade om hur marginalisering och segregation påverkar skola, politik och samhälle.

Jenny Rosén har följt utvecklingen inom SFI och hennes forskning visar att föreställningar om kön och jämställdhet spelar en avgörande roll för definitionen av invandrare och svenskar.

Detta påverkar i sin tur utbildningen som skapar en ”vi och de-situation” där svenskhet betyder jämställdhet, anser hon.

– I samtalen återfinns det goda, moderna och jämställda Sverige och motpolen är de traditionella, icke jämställda platser och kulturer som invandrare kommer ifrån.

Det gör också att det är svårt att ta upp problem i Sverige och att svensken inte har något att lära av invandrare med lång erfarenhet av jämställdhetsarbete.

– Talet om jämställdhet präglas ofta av stereotyper om den jämställda, självständiga och krävande svenska kvinnan och den hushållsarbetande och traditionella invandrarkvinnan, säger Jenny Rosén.