31 anställda på Volvo Umeverken gick hem förra fredagen, och får en skriftlig erinran. Den enskilda händelsen är uppklarad. Men IF Metallklubben i Umeå hoppas att sista ordet om bemanningsföretagen inte är sagt.

Under lång tid har det på Volvo Umeverken funnits vad facket kallar en ”outtalad kompromiss” som innebär att de anställda går med på ett flextidsavtal så länge ökad bemanning sker med visstidsanställningar.

När företaget för en tid sedan gjorde klart att det i stället tänkte använda sig bemanningsföretag sa fackklubben upp avtalet.

– Vi löper linan ut och satsar de kort vi har, säger Jan-Olov Carlsson, som anser att LO och IF Metall borde göra mer för att förhindra bemanningsföretagens frammarsch.

– Vi tycker att man är för eftergiven och flat, när det gäller försämringar i stort och bemanningsfrågan i synnerhet, säger han.

– Vi är övertygade om att vi får försämrade villkor när bemanningsföretagen kommer in på vår fabrik. Den allmänna utvecklingen, rotation, övertid – vår vardag i jobbet kommer få förändringar, säger Jan-Olov Carlsson och hänvisar till erfarenheter till andra Volvofabriker, liksom andra lokala företag.

Förra fredagen tog 31 montörer saken i egna händer och gick hem klockan 11, trots att företaget fortsatte att gå efter flextidsavtalet och krävde att de skulle stanna till klockan 17.

Uppsägningstiden av avtalet löper till november, men enligt Jan-Olov Carlsson är frågan mer komplicerad. Avtalet också en skrivning om att flextiden ska regleras mot att bli noll under uppsägningstiden.

– Men företaget fortsätter ändå att öka tiden, säger han.

Företaget ville att arbetarna skulle arbeta igen tiden, men så blev det inte i den uppgörelse som nu slutits.

– Vi har gjort en lokal uppgörelse om efterräkning, som innebär att de inblandade får en skriftlig erinran. Gult kort, om vi pratar fotbollsspråk, säger IF Metalls klubbordförande Jan-Olov Carlsson.