Ett timslångt besök av hemtjänsten kostar 299 kronor i Danderyd och 408 kronor i Västerås. Så mycket betalar kommunerna till privata företag som utför hemtjänsten, visar Sveriges Kommuners och Landstings sammanställning av hemtjänsttaxan i 132 kommuner.

Kommunens ersättning varierar mellan 227 kronor i Haninge och 480 kronor i Vingåker. Genomsnittet är 352 kronor per timme.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Almega Vårdföretagarna, drar slutsatsen att ersättningen till företag som utför hemtjänst är för låg i vissa kommuner. En undersköterska kostar 270 kronor i timmen och då är bara tiden på fältet inräknad. Pengarna räcker inte till anständiga löner.

– Inte om man ska sköta arbetet på ett schyst sätt. I de här kommunerna är ersättningen till den egna verksamheten så låg att man undrar hur de får det att gå ihop. Någonstans fuskar de, anser han.

Jämförelsen är en följd av lov, lagen om valfrihetssystem. 132 kommuner som har infört eller ska införa lagen är med.

Men siffrorna går inte att jämföra med varandra utan vidare. Kommunerna räknar inte på samma sätt. En del kommuner räknar beviljad tid, det vill säga hur mycket hemtjänst en gammal människa har rätt till. Andra räknar utförd tid. I regel har de olika taxor för service – som städning och tvätt – och omvårdnad.

Sedan finns det dagtaxor, kvällstaxor, nattaxor, helgtaxor, glesbygdstaxor och allt möjligt annat.

Men problemet, enligt Almega, är att kommunerna inte klart och tydligt redovisar hur de räknar. Alla verkar inte vara intresserade av att tala om det.

– De ser valfrihetsreformen som ett sätt att sänka kostnaderna. De fastställer en nivå som inte motsvarar deras verkliga kostnader för att pressa fram lägre kostnader, anser Håkan Tenelius.

Förra hösten pekade Vårdföretagarna ut Umeå, Varberg, Borås och Jönköping som kommuner med kreativ bokföring som redskap för att minska sina egna utgifter. Och då blir det inte konkurrens på lika villkor.

– Lagen måste bli tydligare. Kommunerna måste visa hur de räknar och den fastställda ersättningsnivån måste gå att överklaga i domstol, om det finns misstanke om att den inte motsvarar kommunens kostnad. Den möjligheten finns inte i dag, säger Håkan Tenelius.

Tre kommuner i Storstockholm har lagt ner eller beslutat om att lägga ner all hemtjänst i kommunal regi. Alla betalar ersättning som ligger långt under genomsnittet i Sverige till dem som utför hemtjänsten.

För service, det vill säga städning, tvätt, ärenden, betalar Upplands Väsby 240 kronor per timme, Täby 271 kronor per timme och Nacka 278 kronor per timme.

För omvårdnad betalar Upplands Väsby 302 kronor per timme, Täby 306 kronor per timme och Nacka 328 kronor per timme.