Kommunal har tecknat ett nytt avtal med Almega Tjänsteförbunden.

Omkring 3 000 lokalvårdare och vaktmästare som är anställda i privata företag men jobbar i kommunala byggnader har fått sin nya lön klar på central nivå.

Lönerna höjs med 2,6 procent vilket motsvarar 520 kronor på avtalsområdet, skriver Kommunal i ett pressmeddelande. En individgaranti om 260 kronor har avtalats och om inte lokal förhandling skett senast 1 november 2012 utfaller ytterligare 130 kronor i individgaranti.

Lägstalönerna höjs med 520 kronor till 18 414 kronor.