Våra semestervanor är en fråga om klass. Högre tjänstemän reser mest. Ej facklärda arbetare reser minst. Till den gruppen räknas yrken där kravet på utbildning efter grundskolan är mindre än två, som till exempel bussförare, sjukvårdsbiträden och truckförare.

Det här visar Statistiska centralbyråns årliga kartläggning av semestervanorna, som ingår i undersökningarna av levnadsförhållanden i Sverige. De nya siffrorna gäller 2011.

Undersökningen visar att knappt 60 procent av hela befolkningen över 16 år reser bort i minst en vecka på semestern. Siffran har legat i stort sett stilla sedan 2008.

Kortutbildade arbetare reser minst. Högre tjänstemän reser mest. Skillnaden är stor – runt 46 procent jämfört med 76 procent.

Folk i storstäder reser mer än glesbygdsbor. Det rör sig om två tredjedelar i storstädarna jämfört med hälften i glesbygd.

Unga kvinnor mellan 16 och 24 år reser mest.

Ungefär 55 procent av hela befolkningen har tillgång till fritidshus. Även där är mönstret det samma. Betydligt fler högre tjänstemän än arbetare har tillgång till fritidshus.

En av fyra reser inte bort på semestern och har inte tillgång till fritidshus. I den gruppen är andelen arbetare mer än tre gånger så hög som andelen högre tjänstemän.