Det blir ingen strejk på lager och fryshus på torsdag. Handels och Almega har skrivit på tre nya avtal.

Striden gällde bemanningsföretagen. Handels fick igenom samma villkor som i avtalet med Svensk handel med ett par undantag. Arbetsgivarna får förlänga en inhyrning i högst fem dagar utan att förhandla med facket. Bemanningsföretagen bör ha kollektivavtal. Det står inte ska som i avtalet med Svensk handel.

– Det är glädjande att vi har kunnat enas med Almega om regler för ökad ordning och reda vid inhyrning. Det innebär ökad trygghet både för de anställda och den inhyrda personalen, säger Mikael Segel, ansvarig ombudsman på Handels.

I gengäld har Almega fått igenom större möjligheter att beordra övertid. Möjlighet att beordra hänskjuts till en arbetsgrupp.

– Våra medlemmar har en väldigt ojämn arbetsbelastning. Det kräver flexibla arbetstidslösningar, säger Aimo Pekkala, förhandlingsansvarig på Almega.

957 lageranställda och chaufförer var varslade om strejk. De tre nya avtalen gäller  ungefär 1 500 anställda. De gäller retroaktivt från den 1 april till den 31 mars 2013.

Lönerna höjs med 665 kronor. Alla är garanterade minst halva summan. Den andra hälften fördelas lokalt. Lägstalönerna höjs med 532 kronor.