Sysselsättningsgraden ökar samtidigt som arbetslösheten ligger kvar på samma nivå som för ett år sedan. Och antalet fast anställda ökar.
Det framgår av SCB:s arbetskraftsundersökning, AKU, för maj i år.

Statistiker Linda Wahlman hos SCB har ingen förklaring till detta. Det är helt enkelt vad undersökningen visar.

Sysselsättningsökningen är liten, i storleksordningen 40 000 personer under senaste året om man tittar på utvecklingen månad för månad. Däremot är ökningen för liten för att vara statistiskt säkerställd vid en jämförelsen av maj i år med maj förra året. Antalet sysselsatta är drygt 4,6 miljoner personer i åldern 15-74 år och det motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,1 procent.

Antalet arbetslösa är 410 000 personer och det är en arbetslöshet på 8,1 procent. Och det är ungefär som för ett år sedan. Andelen arbetslösa är något högre bland männen.

Under året ökade antalet fastanställda med 53 000 personer till 3,5 miljoner. Det var fler kvinnor än män som fick fast jobb.