Drygt två år efter att den första gruppen utförsäkrade gick till Arbetsförmedlingen är 27 procent i någon form av arbete eller utbildning. Ett bra resultat med tanke på att de varit sjuka så länge, anser Arbetsförmedlingen.

Den 1 januari 2010 nådde de första långvarigt sjuka gränsen för hur länge man kan få ersättning från sjukförsäkringen. De flesta av dem, noga räknat 13 758 personer, skrevs in i programmet arbetslivsintroduktion den första arbetsdagen i januari 2010.

Hur det har gått för de utförsäkrade har sedan dess varit en het fråga i debatten om sjukförsäkringen. Tidigare uppföljningar har visat att fler än regeringen väntade sig var för sjuka för arbete eller arbetsmarknadspolitiska program, och återvände till sjukförsäkringen efter tre månader som utförsäkrade.

Den uppföljning som Arbetsförmedlingen publicerar i dag, tisdag, bekräftar att deltagarna i arbetslivsintroduktionen är en grupp med stora hälsoproblem. Generellt är deras aktivitet i programmet låg. En undersökning i april i år visar att det för många (ungefär varannan deltagare) handlar om så lite som en timmes aktiviteter i veckan, eller mindre.

90 dagar efter avslutad arbetslivsintroduktion är knappt tio procent av deltagarna i arbete eller utbildning. Av dessa är ungefär hälften i jobb med lönebidrag eller annat stöd. Den stora massan, 72 procent, är kvar som inskrivna vid Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa, i andra program eller som ”övriga inskrivna” (varav många väntar på besked om ersättning från sjukförsäkringen). 18 procent har lämnat Arbetsförmedlingen av andra skäl än arbete eller utbildning.

Men med tiden återvänder allt fler till arbetslivet, visar Arbetsförmedlingens nya uppföljning. 270 dagar efter arbetslivsintroduktion har andelen som är i arbete eller utbildning stigit till 17 procent.

Och när Arbetsförmedlingen specialstuderar den allra första gruppen utförsäkrade, från januari 2010, visar sig alltså hela 27 procent vara i arbete eller utbildning. Mycket positivt med tanke på deras långa historia av sjukdom och arbetslöshet, anser Arbetsförmedlingen.

Samtidigt bör man ha i minnet att arbete eller utbildning kan vara allt från heltid till så lite som en timme i veckan (Arbetsförmedlingen har ingen uppgift om omfattningen). Rapporten ger i alla händelser inte en bild av de utförsäkrade som en grupp som fått sjukpenning fastän de egentligen kunde ha arbetat. Många orkar alltså bara delta i aktiviteter någon timme i veckan inom ramen för arbetslivsintroduktionen, och en del kan inte göra någonting. Över tid är det förvisso fler som går till någon form av arbete och utbildning, men också allt fler som återvänder till sjukförsäkringen.

Arbetsförmedlingen lägger stora resurser på deltagarna i arbetslivsintroduktionen, visar rapporten. De utgör en procent av alla programdeltagare, men får åtta procent av Arbetsförmedlingens personalresurser i form av samtal och möten.

– Den här gruppen är högt prioriterad, kommenterar Martin Vadelius, expert och sakkunnig vid Arbetsförmedlingen. Många har varit mycket oroliga innan de kommer till Arbetsförmedlingen. Deras behov av samtal och stöd är stort.