Fem krav per förskola. Det blev resultat när Arbetsmiljöverket granskade 177 förskolor i Stockholm, Uppsala och på Gotland förra året. Förslitningsskador är den största risken på förskolorna.

Sammanlagt ställde Arbetsmiljöverket 828 krav på förbättringar. De flesta kraven gällde skadliga arbetsställningar, buller och stress.

Ingen av de 177 förskolorna hade tidigare fått besök av Arbetsmiljöverket. Syftet var att undersöka om och hur det bedrivs något arbetsmiljöarbete på förskolorna.

Resultaten stämmer överens med arbetsskadestatistiken, konstaterar myndigheten. Det handlar om en starkt kvinnodominerad yrkesgrupp som långsamt sliter ut sig. Mellan 2007 och 2011 anmälde 468 kvinnor, mot 11 män, arbetssjukdom på grund av skadlig belastning.

Nästan var femte krav som Arbetsmiljöverket ställde på arbetsgivarna handlade om belastningsergonomi. För att spara tid använder personalen skadliga arbetsställningar när de klär på och av barnen. Det händer även att personal lyfter barnen i stället för att låta dem klättra upp på skötborden.

Även förskolecheferna har hög arbetsbelastning, framgår av Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport. Det är inte ovanligt att en chef ansvarar för fem förskolor.

– Det går ut över arbetsmiljöarbetet och riskerar i förlängningen att personal slits ut fysiskt och psykiskt, säger Anette Askelöf, arbetsmiljöinspektör i Stockholm.

Skadliga arbetsställningar förekommer även vid blöjbyten, enligt rapportern. Då det är många små barn, och det ska gå fort, arbetar man ofta fel belastningsergonomiskt.

Det har också blivit vanligare med låga bord och stolar i barnhöjd där personalen inte får plats med sina ben under borden.