Fredrik Reinfeldt får en lönehöjning med 4 000 kronor. Det ger honom en månadslön på 148 000 kronor. Ministrarnas ökning är 3 000 kronor. Deras nya lön är 118 000 kronor.

– Vi följer utvecklingen i omvärlden. Vi beslutar dock självständigt om vilka höjningar vi tycker är lämpliga, säger Ove Nilsson, ordförande i Statsrådsarvodesnämnden.

Nämnden beslutar om lönesättningen för regeringen. Ove Nilsson berättar att det inte finns några regler om hur ofta lönen ska höjas, men praxis de senaste åren har blivit att den höjs en gång om året.

Årets höjningar är desamma som förra årets. Ministrarnas höjning följer normen på arbetsmarknaden och motsvarar 2,6 procent medan statsministern får aningen mer: 2,7 procent.