… skriver en text som ställer grejer bredvid varann och gör det möjligt att urskilja olika samband mellan dem. Orsakssamband, maktrelationer, rent poetiska likheter blir på så vis tydliga. Och själva formuleringskonsten blir den guldvåg som kan avläsa hur världen hänger ihop. En välskriven mening kan få så väldigt mycket sagt som annars inte låter sig sägas eller tänkas så lätt. Därför bör de kritiska texterna kunna handla om precis vad som helst. På webben gör jag ett försök att skriva mig fram till ett förhållningssätt till händelserna i Syrien, en text som är mer än bara ett ställningstagande och som kommer att följas av flera i höst.