Var femte krona som staten betalar ut i ersättning för personlig assistans är rent vinst för bolagen. Förra året betalade staten ut 2,3 miljarder kronor för mycket till privata assistansbolag. Det är slutsatsen i en utredning från ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, som kom för ett par veckor sedan.

Nu sågar SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) utredningen.

– ISF:s analys…har stora brister och bör inte ligga till underlag för några förändringar i sättet att beräkna schablonersättningen, skriver ekonomen Peter Sjöquist på SKL.

Han pekar ut fyra svagheter i rapporten: kostnaden för semestervikarier är inte inräknad, arbetstiden är för högt tilltagen, arbetsgivaravgiften borde ha räknats upp och kostnaderna för annat än lön, 13 procent av assistansersättningen, borde ha beräknats på ett annat sätt.

ISF hävdar att det går att sänka assistansersättningen till privata anordnare rejält. SKL vill i stället höja ersättningen.

Orsaken är ”den märkliga ordningen” att kommunerna måste betala lönerna till sjukvikarier även i privata assistansföretag. Det kostar pengar och orsakar ständiga rättstvister.

– Att lägga in denna kostnad i schablonen skulle underlätta både för kommunerna och de privata assistansanordnarna. Ett antal förslag om detta har framförts men inte genomförts, skriver Peter Sjöquist.

Personlig assistans är dyrt. Notan för 2011 blev drygt 24 miljarder. Politikerna vill begränsa kostnaderna. I denna kostnadsjakt har fusket hamnat i hamnat i fokus. Enligt Försäkringskassan kostade fusk och felaktiga utbetalningar 42 miljoner kronor förra året. Det är småpotatis i sammanhanget.

ISF-rapporten säger i stället att det går spara 2,3 miljarder på assistansersättningen. Ersättningen är felkonstruerad och bör göras om.