Ett år efter riksdagens beslut om fas 3-stopp kommer Arbetsförmedlingen med en ny rapport till regeringen.

Den visar att fas 3 växer så det knakar. 31 000 deltog i maj, plus 4 200 på ett år.

Drygt 2 000 personer placeras i fas 3 varje månad. Inflödet är så stort att Arbetsförmedlingen inte hinner ordna platser åt alla. 20 procent har ingen plats – mot 13 procent i fjol.

Två socialdemokrater i riksdagen uppmärksammar ettårsjubiléet av beslutet om stopp för nya placeringar i fas 3 med frågor till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. På måndag ska hon svara Hillevi Larsson, S-ledamot från Malmö, som vill veta om ministern tänker följa riksdagsbeslutet.

Mattias Jonsson (S) från Göteborg undrar samma sak.

– Jag vill veta varför regeringen är så passiv, säger han.

Under året som gått har fas 3 rasat på topplistan över heta ämnen i inrikespolitiken och medierna. Det märks på lanseringen av rapporten.

Förra året slog Arbetsförmedlingen på stora trumman och skickade ut ett pressmeddelande med rubriken: ”Tre av fyra är nöjda med sina plats i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas”.

Det fick stort genomslag. Rubriken valsade runt i medierna och citerades flitigt.

I år skickar Arbetsförmedlingen inte ut några pressmeddelanden. Nu gäller största möjliga tystnad. Den som är intresserad får själv leta sig fram till rapporten på Arbetsförmedlingens webbplats.

Ändå skulle Arbetsförmedlingen kunna bättra på rubriken. Andelen som svarar att de är helt eller delvis nöjda med sin fas 3-plats har ökat från 77 till 88 procent sedan 2011.

34 procent av fas 3-platserna finns hos privata anordnare. Andelen har fördubblats på ett år. Knappt hälften finns hos stiftelser eller ideella föreningar. Fas 3-platserna i kommuner och landsting minskar.

Tre av fyra i fas 3 jobbar med administration, i butiker och då framför allt second hand, som vaktmästare eller inom vård, skola och omsorg. Det är i stort sett samma mönster som 2011.

83 procent tycker att arbetsuppgifterna är meningsfulla, enligt Arbetsförmedlingens deltagarundersökning.

Deltagarna är på sin fas 3-plats i medeltal 29 timmar i veckan. De ägnar sex timmar i veckan åt att söka jobb. De söker sex jobb i veckan i medeltal.

Arbetsförmedlingen har avbrutit samarbetet med 303 anordnare med totalt 509 fas 3-deltagare. Ytterligare 302 har rättat till brister. Det här är en följd av kontroller av 10 600 anordnare varav 8 000 fick besök.

Privata anordnare toppar listan. Av 303 stoppade anordnare var 138 privata och 112 stiftelser och ideella föreningar.

30 procent av deltagarna tror att fas 3-platsen ökar deras chanser att få jobb. 15 procent tror att fas 3-platsen minskar deras chanser att få jobb.

Frågorna ställdes till 1 500 fas 3-deltagare. 70 procent svarade.

 

Fakta

Två anordnare tar emot fler än 100 fas 3-deltagare. Jobbfabriken med 622 fas 3-platser enligt årsredovisningen för 2011 är det enda privata aktiebolaget. Det går att läsa ut av rapporten.

Den andra anordnaren är en stiftelse eller ideell förening. Sannolikt rör det sig om Prio 1 med second hand-butiker i Sundsvall, Gävle, Norrköping och Linköping. Enligt Sundsvalls Tidning omsätter Prio 1 20 miljoner och tar emot runt 200 fas 3-deltagare.

Drygt 2 500 fas 3-deltagare fick jobb eller började studera under årets första fyra månader, plus 700 jämfört med samma period 2011.

11 900 inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 och 2 fick jobb eller gick till studier under årets fyra månader, minus 1 900 på ett år. 66 000 deltog i fas 1 och 2.

14 000 deltagare i jobbgarantin för unga gick till arbete eller studier under årets första fyra månader, minus 2 700 på ett år. 43 700 deltog i jobbgarantin.