Den sänkta krogmomsen har fått genomslag på priserna. Det gäller särskilt snabbmat som hamburgare – medan pizza har blivit dyrare.

Vid årsskiftet sänktes momsen på restaurangtjänster (förutom alkohol) från 25 till 12 procent. Det ska öka sysselsättningen, hoppas regeringen, medan oppositionen anser att de miljarder reformen kostar kunde ha använts bättre.

Statliga Konjunkturinstitutet (KI) har fått regeringens uppdrag att följa upp effekterna momssänkningen. Det ska ske genom flera delrapporter fram till den 1 januari 2016. I den första av dessa, som publiceras i dag, fredag, sägs ingenting om hur sysselsättningen har påverkats – det får vänta till nästa rapport. Däremot ser KI ett tydligt genomslag på priserna.

Totalt har priserna på restaurangtjänster gått ner med ungefär tre procent under mätperioden, som sträcker sig till och med april 2012.

Prissänkningar har varit vanligast på snabbmat, där 68 procent av priserna har sänkts. Också dagens lunch, middag och a la cart har blivit billigare: På 40 procent av dessa måltider är priset lägre i dag än före årsskiftet. Däremot prissänktes bara åtta procent av pizzorna, och slås alla prisförändringar på pizza samman handlar det tvärtom om en prisuppgång.

Att mäta effekterna av momssänkningen är inte så enkelt som det kan låta. Ingenting hindrar till exempel företagen från att höja priserna just före reformen, för att enkelt kunna ståta med sänkta priser när momsen väl sänks. Samtididgt kan helt oförändrade priser ses som ett genomslag för den sänkta momsen, eftersom man normalt kan räkna med en viss prisuppgång.

KI finner ändå att 30 procent av momssänkningen har slagit igenom på priserna på restaurangtjänster. Med ett hundraprocentigt genomslag skulle en lunch som tidigare kostade 100 kronor ha sjunkit till 90 kronor, nu stannar prissnedgången vid 97 kronor.

Om detta är bra eller dåligt genomslag för reformen är svårt att säga. Den svenska momssänkningen har fått ett svagare genomslag än motsvarande sänkning fick i Finland, men starkare än i Frankrike. Å andra sidan följdes de kraftiga prissänkningarna i Finland av höjda priser efter en tid.

Eva Östling Ollén, vd för besöksbranschens organisation Visita, väljer att tolka KI:s siffror positivt:

– KI:s rapport bekräftar det vi tidigare sagt. Momssänkningen har haft effekt på både priser och sysselsättning.

Ella Niia, ordförande för Hotell- och restaurangfacket, är mer återhållsam.

– Arbetsgivarna är snabba att slå på trumman. Vi måste vänta tills vi ser de varaktiga effekterna. Och om det faktiskt blir fler jobb i branschen på längre sikt, så är det inte givet att det beror på momssänkningen. Erfarenheterna från Finland och Frankrike visar att det är svårt att skilja effekten av sänkt skatt från exempelvis konjunktureffekter.