Skyddsombudet Madeleine Karlsson vann mot ­Leksands kommun. Smittskyddet kräver att hem­tjänstens personal får arbetskläder.

Foto: Ulf Palm

Skyddsombudet Madeleine Karlsson vann mot ­Leksands kommun. Smittskyddet kräver att hem­tjänstens personal får arbetskläder.

 

För första gången tvingar Arbetsmiljöverket en kommun att införa arbetskläder inom hemtjänsten. Det kan snart bli självklart i alla kommuner. Bakom beslutet ligger ett skyddsombud och en inspektör som vägrar lyda manliga lagar.

Skyddsombudet Madeleine Karlsson och hennes arbetskamrater inom hemtjänsten i Leksand tröttnade på arbetsgivarens löften om fria arbetskläder som aldrig blev av. Det enda de fått i klädväg är en enkel väst som de bär ovanpå egna kläder.

– Varken västen eller plast­förkläden ger tillräckligt skydd mot smittor som vi riskerar dra med oss hem eller sprida vidare till and­ra vårdtagare, säger Madeleine Karlsson.

Hon tycker inte att de anställda ska stå för arbetskläder. Egna kläder som måste tvättas varje kväll och som ofta inte tål mer än 30 eller 40 grader.

– Men värst är oron att smitta ner gamla med svagt immunförsvar. Det kan få katastrofala följder.

I höstas vände sig Made­leine Karlsson till arbetsgivaren och krävde arbetskläder som tål tvätt i höga temperaturer. När det inte gav resultat gick hon vidare till Arbetsmiljöverket med begäran om föreläggande eller förbud.

Efter att ha granskat arbetsmiljön kom myndigheten fram till samma slutsats. Det vill säga: De strikta hygienrutiner som landstinget satt upp för all vårdande personal ska även gälla hemtjänsten. I annat fall hotade Arbetsmiljöverket med ett vite på 125 000 kronor.

– Sätter man upp hygienrutiner måste man också se till att personalen kan leva upp till dem. Det kan de inte göra om de inte har arbetskläder, säger arbetsmiljöinspektör Rigmor Kierke­gaard.

Att förhindra spridning av multiresistenta bakterier är dessutom en viktig fråga för hela samhället, påpekar hon.

– Hemtjänsten är inte som förr, de anställda jobbar med väldigt sjuka människor i dag.

Det är inte konstigt att Arbetsmiljöverket hittills inte ställt några krav på arbetskläder inom hemtjänsten, tycker Rigmor Kierkegaard.

– Våra föreskrifter har ett manligt perspektiv, man utgår från industrin och byggbranschen. Det måste vi ändra på.

Rigmor Kierkegaard hoppas att fler skyddsombud ska agera och att vitesföreläggandet mot Leksand blir vägledande för alla kommuner.

– Även andra kommuner har hygienrutiner som de måste leva upp till.

Arbetsmiljöverkets beslut innebär att de cirka 100 anställda inom hemtjänsten i Leksand ska ha en särskild dräkt som enlig kommu­nens beräkningar kommer att kosta uppemot 5 000 kronor per person, kostnader för tvätt och klädskåp borträknade.

Fakta

Arbetsmiljö­verkets krav

Detta kräver Arbetsmiljö­verket när det gäller hemtjänsten i Leksand:

• En särskild arbetsdräkt med kortärmad överdel.

• Dräkten ska endast användas på arbetsplatsen.

• Det ska finnas ombyte när dräkten blir smutsig eller våt.

• Dräkten måste tvättas i minst 60 grader.

• Arbetsgivaren ska ta hand om tvätten.