Avskaffad arbetsrätt, höga marknadshyror och lägre löner för redan lågt avlönade. Så ska eurosystemet försvaras, enligt den ekonomiska trojka som nu styr euroländernas framtid: Internationella valutafonden, EU-kommissionen och Europeiska centralbanken.

Spanska undersköterskor och grekiska stuveriarbetare ska alltså betala bankernas förluster. För det är just det allt handlar om.

Bankerna ska med invånarnas pengar täcka förluster som skapades under finanskrisen, som nu utvecklats till en kris för hela eurovalutan.

Men att låta vanliga arbetare betala för den tid då oseriösa banker lät utlåningen galoppera är orimligt och, vilket många ekonomer nu varnar för, det kan leda till än större instabilitet och oro i framtiden.

Ändå rådde president Obama häromdagen grekerna att stå ut med ännu fler svältkurer. Rådet är logiskt. En del av Greklands långivare är nämligen amerikanska banker och i USA är det ingen populär strategi att låta egna banker betala för vad de ställt till med.

President Obama sällar sig därmed till Tysklands förbundskansler Angela Merkels i hennes inhumana logik: vinster ska tillfalla de egna bankerna, förluster vältras över på andra länders undersköterskor.