KULTURPOLITIK. KONST. Konsten ska som en del av politiken, istället för tvärtom, inte bara ställa frågor utan även våga ge svar. Till den pågående Berlinbiennalen har därför förutom konstnärer även aktivister och delar av Occupy-rörelsen bjudits in. Som ansvarig för utställningen vill den polske konstnären Artur Zmijewski bryta alla hinder mellan konsten och den övriga världen.

Inför biennalen ägnade sig dessutom Zmijewski och hans medcuratorer mer åt att träffa aktivister, politiker och socialt engagerade konstnärer än åt traditionella ateljébesök.

Einar Örn Benediktsson, musikern som var med och bildade Det bästa partiet (Besti flokkurin) på Island, Antanas Mockus, tidigare borgmästaren i Bogotá samt representanter från den brasilianska graffitirörelsen var bara några av dem som de träffade och som nu berättar om sina egna erfarenheter i katalogen som inte är någon katalog utan någonting annat.

Att ta del av mötena som redovisas i den 400-sidiga boken är som att få en konkret handbok i aktivism. Och där gränserna mellan politiska och konstnärliga handlingar suddas ut i samtalen och i själva görandet.

Thomas Olsson

Berlinbiennalen

Besök dess hemsida.

Katalogen heter Forget Fear (a reader) och är utgiven av Verlag der Buchhandlung Walther König