Fackens protester och arbetstagarkonsultens rapport, inget hjälpte. Cloettas styrelse har nu tagit det slutgiltiga beslutet att stänga godisfabriken i Gävle, enligt ett pressmeddelande från företaget.

Orsaken är överkapacitet och för många fabriker i koncernen.

I början av 2014 ska fabriken med Läkeroltabletterna och bilarna vara stängd.