Sedan i fredags blockerar arbetsgivarsidan inom FN-organet ILO allt arbete mot mord på fackligt aktiva och kränkningar mot arbetstagares rättigheter.

För att ändra åsikt kräver arbetsgivaren att ILO ändrar sin tolkning av den viktiga konvention 87 och river upp rätten att strejka. Det är en åtgärd som skulle få stora konsekvenser för länder utan lagligt beslutad strejkrätt.

Det här är naturligtvis ett helt oacceptabelt förfarande, och det känns minst sagt svagt att Svenskt Näringslivs representant på ILO:s arbetsgivarsida endast kan ”beklaga” att arbetet mot mord och hot mot fackligt aktiva nu helt har blockerats av arbetsgivarna.

Även om det finns betydligt värre arbetsgivarorganisationer inom ILO än Svenskt Näringsliv är det överraskande att SN accepterar dessa snudd på maffiametoder.

”Ta bort rätten att strejka så kan vi börja diskutera anmälningar om mord” är ett orimligt förhandlingsargument.

Det handlar om människors liv, om fackligt aktivas rätt att agera för de arbetandes sak utan att riskera att bli mördade, avskedade eller hotade.

Arbetsgivarens linje innebär att dessa mord och kränkningar får fortgå utan att ILO lägger sig i.

Då räcker ett beklagande inte särskilt långt.