TCO tar över Users award, den metod som LO har utvecklat under ett drygt årtionde för att få fram mer användarvänliga IT-system i arbetslivet.

LO säljer såväl varumärket Users award som själva metoden att utvärdera mjukvara på ett systematiskt sätt, och avgöra hur väl den fungerar för användarna. I priset – en symbolisk summa – ingår också det forskarnätverk, fackliga kontakter, kunddatabas och annat som har byggts upp kring Users award.

– Inte minst kontakterna med forskarvärlden är viktiga. Både Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan har förklarat att de vill bli partners i Users award, säger Ove Ivarsen, tidigare vd för det bolag i vilket LO drev Users award.

LO tog tag i IT-frågorna redan i slutet av 1980-talet för att tekniken skulle bli till nytta för medlemmarna och utveckla jobben, berättar LO:s förra ordförande Wanja Lundby-Wedin.

– Vi ville inte att utvecklingen skulle styras av arbetsgivarna, utan av dem som använder tekniken.

1998 startade LO Users award för att uppmuntra system som fungerade väl för de anställda som ska använda dem. År 2000 började man dela ut ett årligt pris till IT-system som fungerar väl på arbetsplatserna.

Parallellt har Users award utvecklat metoder för att undersöka hur väl olika IT-system fungerar i arbetslivet. Kartläggningar av IT-användningen bland annat inom vården har visat på stora brister.

– Det här har rönt stort intresse hos tjänstemannaförbunden, säger Wanja Lundby-Wedin. Att LO nu låter TCO ta över Users award beror på att det är en liten del i ett större komplex av frågor som TCO har större möjligheter att driva.

TCO:s certifiering av bildskärmar och bärbara datorer har fått mycket stort genomslag, och det bolag som sköter certifieringen – TCO Development – kommer också att driva Users award vidare.

Users award, som genom åren fått stöd av den statliga myndigheten Vinnova, har samverkat med forskare som intresserar sig för samspelet mellan dator och människa. Samarbetet har goda förutsättningar att leva vidare när TCO tar över, bedömer Ove Ivarsen.

– Jämfört med när Users Award startades fungerar själva tekniken numera ganska bra. Men när den ska tillämpas på arbetsplatserna brister det. Behovet av att påverka tillämpningen i användarvänlig riktning är lika stort som någonsin.

Arbetet har i dag inte kunnat få någon kommentar från TCO Deveopments vd Sören Enholm. TCO:s kanslichef Torbjörn Bredin säger:

– Det här ska bli väldigt spännande. Att få snurr på certifiering är inte en enkel sak, men det här är väl värt att pröva.