Konkursförvaltarna bekräftar att det är National Electric Vehicle Sweden som köper Saabs konkursbo.

Priset för de tillgångar Nevs förvärvar är ännu inte offentligt, skriver konkursförvaltarna i ett pressmeddelande.

I köpet ingår samtliga aktier i det fastighetsbolag som äger anläggningarna i Trollhättan.

Däremot ingår inte reservdelsbolaget Saab Parts, och inte heller de immeratiella rättigheter till modellen Saab 9—5 som ägs av General Motors.

– Det är en jättestor dag för mig att stå här och säga att vi nu är överens med konkursförvaltarna, sade elbilskonsortiets vd Kai Johan Jiang.

– Vi har haft hjälp av tidigare ägaren Victor Muller på distans i arbetet, säger en av förvaltarna, Ann-Marie Pouteaux.

– Jag kom till Sverige för 23 år sedan. Den första dagen jag var i Sverige så noterade jag hur rent landet var. Det var en stark kontrast till det Kina jag kom från. I min hemstad fanns mycket industri men allt byggde på miljöförstörelse, säger Kai Johan Jiang.

– Min passion för grön energi och hållbarhet har lett mig till att stå här i dag och det som kommer att leda utvecklingen framåt i bilindustrin är att gå över till grön el, säger han.

– Jag har haft förmånen att tillsammans med ett stort team jobbat för att säkerställa den här affären. Det handlar om att bygga någonting för framtiden, säger Nevs talesperson Mattias Bergman på pressträffen.

– Visionen är att vi ska bli ett världsledande företag baserat på elbilar. Vi ska göra detta genom att ta tillvara på den kunskap som finns här i regionen, tillsammans med en produktionsanläggning i världsklass, säger han.

– Den kinesiska marknaden är en stor marknad för elbilar. Den har också en förmåga att göra de satsningar som krävs och göra större köp av elbilar.

– Kina är vårt initiala fokus men vi har ett globalt fokus också.

– Vi har inget intresse av 9-5 eller 9-4X. Dels för att GM inte släpper tekniken men också för att dessa plattformar är för tunga för att tillverka elbilar av, säger Mattias Bergman.

– Vårt intresse ligger hos Saab 9-3.

Den första modell som Nevs planerar att utveckla ska alltså utgå från den befintliga Saab 9-3 och anpassas till eldrift med japansk teknologi. Lanseringen är beräknad till årsskiftet 2013/2014, skriver Nevs och konkursförvaltarna i det gemensamma pressmeddelandet.

Samtidigt utvecklas en helt ny modell, även den med japansk teknologi, som ska lanseras globalt. Fokus för den modellen kommer dock att ligga på Kina, som bedöms vara den största och viktigaste marknaden för elbilar.

”De kinesiska kunderna efterfrågar en premium-elbil”, säger Nevs vd Kai Johan Jiang i pressmeddelandet.

Sveriges Ingenjörer välkomnar beskedet.

”Det blir en spännande konstellation — inte minst globalt — med ett starkt svenskt varumärke uppbackat av ett japanskt riskkapitalbolag och ett kinesiskt energibolag” säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer, i ett pressmeddelande.

Köpet visar på omvärldens starka tilltro till svensk ingenjörskonst, skriver Sveriges Ingenjörer.

”Vi gläds med våra ingenjörer i Trollhättan som under de senaste årens ovisshet visat på en exempellös lojalitet. Nu får de äntligen ägna sig åt det de vill och är bäst på — att utveckla nya bilar för framtiden”.

Paul Åkerlund (S), kommunalråd i Trollhättan, är hoppfull.

”Det här är en glädjens dag för många i Trollhättan och hela vår region. Jag har lyssnat på företrädare för Nevs när man presenterat sina planer och jag har goda förhoppningar om att det här ska bli bra. Elbilar är dessutom en satsning på framtiden som ligger i linje med Trollhättans ambitioner som miljöstad”, skriver han i ett pressmeddelande.

Han skriver vidare:

”Jag är medveten om att antalet arbetstillfällen i startskedet inte är i paritet med de 3 500 som tidigare jobbade på Saab, men på sikt hoppas vi att detta ska bli något verkligt bra.”

Även Unionen tycker att det är positivt att elbilskonsortiet köper Saabs konkursbo. Förbundsordförande Cecilia Fahlberg hoppas att beskedet kan innebära att de anställdas kompetens tas till vara.

”Nu finns möjligheter till en välbehövlig och positiv injektion i regionens näringsliv och dessutom i form av en framåtsyftande teknik. Unionen har redan tidigare lyft fram behovet av att Saab-medarbetarnas breda och gedigna kompetens tas till vara. Förhoppningsvis kan dagens besked vara ett steg i denna riktning”, skriver hon i ett pressmeddelande.

Unionen kommer fortsätta att bevaka de fordringar medlemmarna har på konkursboet.

Fackförbundet IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe är nöjd med att ovissheten om Saabs framtid klarnar.

”Det känns spännande med en satsning på elbilar som i ett internationellt perspektiv ligger rätt i tiden. Vi har i Sverige allt för få elbilar i drift och är långt efter många länder. Med den satsning som nu görs öppnas sannolikt nya exportmöjligheter”, skriver Ferbe i ett pressmeddelande.

Samtidigt vill Anders Ferbe och Saabklubbens ordförande Håkan Skött inte ta ut någon seger i förskott. De är noga med att påpeka att många pusselbitar ska på plats innan det kan bli produktion så att ett antal av IF Metalls medlemmar kan återvända till sin arbetsplats.

– Visionen är att utvecklas till ett världsledande elbilsföretag, säger Bergman.

Första produkten ska lanseras på marknaden 2013-2014, enligt honom.

Nevs styrelseordförande Karl-Erling Trogen:

– Vi ska bygga framtidens elbil här i Trollhättan. Rekrytering av ledning och medarbetare har redan påbörjats. Vi kommer även arbeta med konsultteam. En prioriterad uppgift är också att bygga upp goda affärsrelationer, både med nya och gamla leverantörer, säger han.

– Jag tror att vi har ett framgångskonsept genom att kombinera svensk fordonstekonolgi med japansk spetsteknologi, säger han.

– Varumärkesfrågorna är omfattande och i avtalet har vi nöjt oss med att formulera en process för hur vi ska fortsätta förhandlingarna, säger Karl-Erling Trogen.

På frågan om rekryteringen svarar Trogen:

– Inledningsvis så kommer vi att rekrytera ingenjörer och ledning. Vi kommer också att få hjälp av japanska och kinesiska ingenjörer och utveckla ett bra samarbete med konsultbolag med före detta Saabanställda.

– Inledningsvis behöver vi anställa minst ett par hundra, men jag kan inte säga så mycket mer just nu, säger han.

Trogen berättar också att det är elbilar som Nevs ska producera, inte hybrider.