Svenskan Monika Theodorsson från IF Metall ska sitta i styrelsen i ett nytt bjässefack som ska företräda 55 miljoner medlemmar. I Köpenhamn nästa vecka bildas nämligen det globala facket Industriall då de globala textil-, metall- och kemifacken slår sig samman.

Riskerar inte sammanslagningen att ni kommer för långt ifrån er medlemmar?

– Nej, jag tror inte det. Jag tror att vi bara blir starkare. Vi har samma problem inom textil, kemi eller gruvbranschen.

Vad har ni för problem?

– De otrygga arbetena ökar. Det har alltid funnits otrygga anställningar i fattiga länder men nu blir dem vanligare även i rika länder. I Norden har de otrygga arbetena kommit tillbaka. Vi ser anställningsformer i Sverige som innebär att man dag för dag måste stå med mössan i hand för att få ett jobb.

Ni har ju ingen strejkrätt så hur kan globala fack påverka?

– Vi gör det genom att skapa uppmärksamhet för olika företeelser. Till exempel genom att ha globala aktionsdagar, skapa projekt får något vi tycker är viktigt och förhandla med multinationella företag.

Var ska huvudkontoret ligga?

– I Genève, Schweiz.

Hur mycket jobb räknar du med att lägga ned på Industriall?

– Det är svårt att säga. Det kommer att gå i vågor men kan röra sig om några dagar i månaden.