Handels varslar om strejk för 957 anställda på fryslager och chaufförer landet runt. Strejken inleds vid midnatt under natten till torsdag nästa vecka, det vill säga dagen före midsommarafton.

Oenigheten gäller bemanningsföretagen.

– Almega vill inte medverka till att skapa ordning och reda. Därför är vi tvungna att ta till den här åtgärden, säger ombudsman Micke Segel på Handels, ansvarig för förhandlingarna.

Förhandlingarna gäller tre avtal som omfattar ungefär 1 500 medlemmar i Handels på lager och fryshus. Två av tre tas ut i strejk. Handels krav är att frågan om bemanning ska regleras på samma sätt som i avtalet med Svensk Handel.

– Frågan är lika stor och viktig för den här gruppen som för våra medlemmar på lager hos Svensk Handel. Trygghetsfrågorna är dominerande sedan flera år i Handels. Nu har vi hittat en bra lösning tillsammans med Svensk Handel i det största lageravtalet. Och det vi gör med Svensk Handel får följdverkningar i de övriga lageravtalen, säger Micke Segel.

David Wästberg, presschef på Almega, håller med om att avtalet med Svensk Handel brukar bli norm.

– Vi brukar följa Svensk Handel, men nu kan vi inte göra det. Överenskommelsen om bemanningsföretag skulle bli väldigt tung för våra medlemsföretag. De har så många arbetstoppar, säger han.

En infaller runt midsommar. En strejk innebär bland annat stopp för sill och gräddfil till butikerna. Dessutom stoppas leveranser av datorer, komponenter till datorer och läkemedel. Almega kommer att begära dispens för leveranser av läkemedel.

– Fryshusen är inne i en oerhört känslig period, så det kommer att göra ont. Men vi kan inte vänta med att varsla och det är Almega som har dragit ut på förhandlingarna. De har ajournerat fyra gånger sedan vi började förhandla i början av maj, säger Micke Segel.

Almega hävdar att reglerna om begränsning för inhyrning i kollektivavtal strider mot EU:s bemanningsdirektiv. Den uppfattningen driver inte minst Almega Bemanningsföretagen.

– EU-direktivet ska implementeras i svensk lag i höst. Då kan regleringen i kollektivavtal bli olaglig. Det är märkligt att Handels tar konflikt för något som kan bli olagligt senare i år, tycker David Wästberg.

Stridsfrågan

Efter strejkhot fick Handels in en ny paragraf i partihandelsavtalet med Svensk Handel.

Arbetsgivare måste förhandla före inhyrning. Förhandlingen ska gälla hur många som hyrs in, vilken tidsperiod det gäller, vilka arbetsuppgifter de inhyrda ska göra, deras arbetstider och genomsnittsförtjänst.

Bemanningsföretagen ska ha kollektivavtal. Deras anställda ska få en introduktion när de kommer till en ny arbetsplats.

Om fack och arbetstgivare inte kommer överens blir det central förhandling. Enligt Handels måste parterna komma överens, annars blir det ingen inhyrning.