Både sysselsättningen och arbetslösheten ökar en aning. Det är den kortkorta sammanfattningen av Arbetsförmedlingens prognos för jobben 2012 och 2013. Framtiden ter sig en aning bättre än i höstas.

– Prognosen målar svensk ekonomi och arbetsmarknad i något ljusare färger än höstprognosen, säger Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors. Hans korta sammanfattning är att ”arbetsmarknaden rör sig sidledes”.

Men de mest utsatta går en dyster framtid till mötes. Då talar vi om de flesta arbetslösa, 230 000 av 390 000.  Gruppen ökar till 250 000 innan 2013 är slut. Det är visserligen 10 000 färre än vad Arbetsförmedlingen trodde i höstas, men ändå en historiskt hög siffra. Antalet som har gått arbetslösa i mer än två år kommer att öka från dagens 70 000 till nya rekordnivåer.

Den utsatta gruppen består av arbetslösa utan slutbetyg från gymnasiet, ungdomar, utrikes födda, funktionsnedsatta och de som har fyllt 55. Gruppen växer och följaktligen växer också både jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för unga. Ökningen blir 22 000 till och med 2013.

950 000 människor går i pension fram till 2020. Mer än vart femte jobb på arbetsmarknaden blir ledigt. Avgångarna är störst i skola, vård och omsorg. Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist ser en ”alarmerande brist” på arbetskraft framför sig i många kommuner.

Men det märks inte på kort sikt. Under de närmaste två åren försvinner 9 000 jobb i vård, skola och omsorg. Här jobbar var tredje anställd på arbetsmarknaden.

Bara den privata tjänstesektorn är större. Här finns drygt 40 procent av jobben. Här går det svagt uppåt – plus 32 000 på två år.

Industrijobben minskar med 9 000 under 2012 och 2013. I byggbranschen blir det 6 000 nya jobb.

Gruvorna och skogen ger inte många jobb, men de ger stora exportinkomster. Här blir det brist på arbetskraft och det är dåliga nyheter för svensk ekonomi.

Arbetsförmedlingens prognos bygger på att Europa tar sig ur eurokrisen någorlunda helskinnat. Intervjuer med drygt 12 000 privata arbetsgivare plus alla kommuner och landsting ger en ganska ljus bild. Många räknar med att nyanställa.

Eurokrisen har fått Arbetsförmedlingen att skriva ner företagens anställningsplaner en del. Prognosen landar på 20 000 fler sysselsatta och 28 000 fler arbetslösa under 2012 och 2013.

Arbetsförmedlingen vill helst tala om de sysselsatta. ”…sysselsättningen ökar med sammanlagt 20 000 personer under åren 2012 och 2013. Samtidigt förblir arbetslösheten i stort sett oförändrad”, står det i pressmeddelandet.

Men Arbetsförmedlingen försöker inte försköna verkligheten, enligt Angeles Bermudez-Svankvist:

– Absolut inte. I så fall skulle jag har skrivit 40 000 fler i sysselsättning, säger hon och syftar på ett nytt samarbete med stora koncerner om rekrytering.

– Enbart Försvarsmakten tar in 500 unga med internationell bakgrund. Andra företag tar in 100 eller 200. Det har vi inte tagit hänsyn till i prognosen, betonar hon.

De utsatta

Av 390 000 arbetslösa räknas 230 000 som utsatta. De har svårt att få jobb. Många har gått arbetslösa länge. Som utsatta räknas bland andra:

• 113 000 arbetslösa med högst slutbetyg från gymnasiet. Antalet ökar till över 120 000 innan 2013 är slut. Framför allt är det unga människor under 35 år som ökar. Män är överrepresenterade. De bor i mellanstora kommuner och industrikommuner.

• 92 000 arbetslösa från länder utanför Europa. Antalet har mer än fördubblats på fyra år och ökar med ytterligare 20 000 under 2012 och 2013.

• 180 000 arbetslösa funktionsnedsatta. Antalet ökar till över 190 000 under 2012 och 2013