Var tredje arbetslös har tvingats att låna pengar för att klara sig. Det visar en intervjuundersökning som företaget CFI Group har gjort på uppdrag av A-kassornas samorganisation.

Knappt 4 000 arbetslösa medlemmar i a-kassorna svarade på frågor.

Av svaren att döma är det många löntagare som inte vet om att de har en inkomstförsäkring som bättrar på ersättningen vid arbetslöshet. Bara 22 procent svarar ja på frågan, trots att ungefär var tredje löntagare, det vill säga 33 procent, har en inkomstförsäkring genom facket.

Sju av tio arbetslösa är nöjda med a-kassorna. Det är betydligt bättre än motsvarande siffror för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

– Vi är väldigt nöjda med resultatet, säger Melker Ödebrink, kanslichef på A-kassornas samorganisation.

A-kassorna är särskilt nöjda med ett besked i enkäten. 85 procent av de arbetslösa tycker att a-kassorna ska sköta utbetalningarna även i framtiden. Det är svar på tal till Socialförsäkringsutredningen, som funderar på förslag om en enda, statliga a-kassa för alla.

– Enkätsvaren är ett inlägg i den debatten, säger Harald Petersson, ordförande i samorganisationen.

Det är tredje gången som samorganisationen frågar de arbetslösa vad de tycker om a-kassorna. De tidigare enkäterna gjorde 2008 och 2010.

I år är det för första gången en minoritet som tycker att taket i a-kassan ger ”god ekonomisk trygghet”. Bara 45 procent svarar ja på frågan, en minskning från 60 procent 2008.

1,3 miljoner löntagare har en inkomstförsäkring genom facket. Alla Sacoförbund, nästan alla TCO-förbund och hälften av LO-förbunden har inkomstförsäkringar som fyller på ersättning vid arbetslöshet. Arbetslösa medlemmar får i regel 80 procent av den tidigare lönen i 100 dagar.

Hälften av LO-förbunden har inkomstförsäkringar. Det är följande sju förbund: Kommunal, Handels, Seko, Transport, GS, Livs och Elektrikerna.