Anställda i Svenska kyrkan får 650 kronor mer i lön från och med den 1 april. Det motsvarar 2,9 procent räknat på medellönen som är 22 324 kronor. Kommunal och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har skrivit på ett nytt avtal.

Även lägstalönen höjs med 650 kronor till 17 905 kronor. Lägstalönen gäller dem som har fyllt 18 år. Tidigare var åldersgränsen 19 år.

Kommunal har runt 6 200 medlemmar i kyrkan. De jobbar bland annat som kyrkogårds- och kyrkovaktmästare, på krematorier, i kök och som städare och barnskötare.

Säsongsanställda får förtur till året runt-anställningar. Visstidsanställningar och vikariat ska kortas och omvandlas till fasta jobb efter två eller tre år.

Det nya avtalet löper från och med den 1 maj i år till och med den 31 mars 2013, men lönerna höjs retroaktivt redan från och med den 1 april. Övriga ersättningar höjs med 2,6 procent från och med den 1 juni.

Anställda i friskolor får 665 kronor mer från och med den 1 juni. Det motsvarar på 3,2 procent av medellönen på 20 780 kronor. Även lägstalönerna höjs med 665 kronor. Kommunal har skrivit på ett nytt avtal för drygt 3 500 medlemmar med Almega Tjänsteföretagen och Idea (Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer).

Ersättningar och tillägg höjs med 3,2 procent från och med den 1 juni. Avtalet löper i 15 månader mellan den 1 juni och 31 augusti 2013.

Avtalet innebär inga förändringar för visstidsanställda och vikarier, inga fler semesterdagar för att rätta till skillnaden mellan privata och kommunala skolor och ingenting om meddelarfrihet.

Kommunals medlemmar i friskolorna jobbar till exempel i kök, med städning, som vaktmästare eller barnskötare.

Anställda i jordbruk, i växthus och på djursjukhus får 2,6 procent mer från och med den 1 juni. Kommunal och SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) har skrivit på tre nya avtal.

På djursjukhus höjs lönetarifferna med minst 584 kronor. Där är medellönen 22 445 kronor.

Djurskötare och maskinskötare i jordbruket får minst 540 kronor mer. Medellönen är 20 775 kronor.

I växthus och trädgårdsodling höjs lönerna med minst 555 kronor. Medellönen är 21 350 kronor.

Avtalet löper mellan den 1 juni och den 31 maj nästa år. Lönerna höjs från och med den 1 juni. Ob- och övertidsersättning höjs med 2,6 procent från och med samma datum.