LO verkar vara i otakt med sina medlemmar. I en färsk undersökning svarar en förkrossande majoritet, 87 procent, av LO-medlemmarna att det är viktigt att man kan välja äldreomsorg. Ändå beslutade LO-kongressen i helgen att valfrihetslagen (lagen om valfrihetssystem, LOV) ska avskaffas.

Vi i Nya Moderaterna står bakom den svenska modellen med en skattefinansierad välfärd med hög kvalitet som ska vara lika tillgänglig för alla. Att ge människor inflytande över sin egen situation genom mer valfrihet är en viktig del av en trygg välfärd. Därför införde Alliansen LOV år 2009. Den ger kommunerna möjlighet att införa valfrihet inom äldreomsorgen och andra delar av socialtjänsten. Hittills har över 100 kommuner infört valfrihet inom hemtjänsten.

Hittills har 900 välfärdsföretag startat med stöd av LOV, nästan alltid av kvinnor, och de kämpar varje dag för att ge bra vård och omsorg till människor som behöver det. De har skapat jobb för tusentals välfärdsarbetare som dessutom har olika arbetsgivare att välja mellan numera. Vi ser nu hur välfärdsföretagen profilerar sig för att möta de äldres behov, till exempel nischar en del in sig mot olika språkgrupper. Att möta personal som talar det egna språket skapar en extra trygghet.

Valfrihet är ett självändamål för oss. Det är en viktig kvalitetsfaktor att wkunna välja till det alternativ man tycker är bra, men också att kunna välja bort det man inte tycker fungerar så bra. Men främst är valfrihet ett uttryck för att man som individ inte blir omyndigförklarad och handlar därför om självständighet och människovärde.

Visst finns det en och annan som kan ha svårt att välja, men svaret på det måste ju vara att ge extra bra stöd och råd inför valet, inte att ta bort valfriheten. Även sjuka och gamla människor vill vara med och uttrycka hur den egna vården ska se ut och vem som ska utföra den.

Vi ser också hur kvaliteten drivs framåt när de som erbjuder hemtjänst måste vara måna om sina kunder. I kommuner som har infört LOV är de äldre mer nöjda med hemtjänsten än i kommuner som inte gjort det. Om man jämför de 30 största kommunerna i landet så ser man stora skillnader i delaktighet och inflytande. Socialstyrelsens Äldreguide visar bland annat att bemötandet bedöms som bäst i Nacka, som har varit en föregångare när det gäller att skapa valfrihet för invånarna. Där är 83 procent av de äldre mycket nöjda med hur personalen bemöter dem. Kommuner som inte har valfrihet ligger lägst, Södertälje med 63 procent och Malmö 67 procent. I Malmö är endast 49 procent av de äldre mycket nöjda med hur personalen tar hänsyn till deras önskemål, medan det i Nacka är 71 procent.

Därför är det oroväckande att LO på sin kongress valt att motarbeta LOV och därmed begränsa människors valfrihet och inflytande. Nu är frågan hur Stefan Löfven och Socialdemokraterna ställer sig bakom beslut om minskad valfrihet?

Mats Gerdau
Riksdagsledamot (M) och gruppledare i socialutskottet