Efter Folksams utmärkta beslut att sälja sina aktier i Lundin Petroleum kvarstår frågan: Varför gör inte de statliga AP-fonderna samma sak?

Lundin Petroleum är föremål för en förundersökning om folkrättsbrott i Sudan. Carl Bildt, som då satt i Lundins styrelse, finns med i utredningen.

Lundin har länge vägrat kommentera anklagelserna och vägrade nyligen en oberoende utredning.

Att Folksam markerar att det inte är okej att placera kundernas pengar där det finns misstanke om folkmord är naturligtvis bra.

Men samtidigt måste frågan ställas varför inte AP-fonderna reagerar. 2010 kunde LO-Tidningen visa på en mängd tvivelaktiga företagsaktier i AP-fondernas ägo, företag som använde barnarbete och företag beryktade för antifacklig verksamhet.

För några år sedan beslöt andra AP-fonden att sälja sina aktier i amerikanska Wal-Mart efter företagets systematiska kränkningar av anställdas rättigheter, men i övrigt har inte mycket hänt.

Det är dags att regeringen beslutar om striktare etik och moral i placeringen av svenska pensionspengar. Och ser till att slänga ut Lundinaktier från vårt gemensamma ägande.