EU:s öppna arbetsmarknad har fått stora negativa konsekvenser för fackföreningsrörelsen, inte minst inom transport- och byggbranschen. Utländska företag/bemanningsföretag som bedriver verksamhet i Sverige medverkar aktivt till dumpning både av sociala villkor och av löner. Vi ser att det finns stor risk att denna öppna arbetsmarknad är på väg att rasera mycket av vad vi i arbetarrörelsen kämpat för under 100 år. Det vill säga den riskerar att urholka våra kollektivavtal, som vi med styrka och solidaritet förhandlat fram.

Vi ser hur arbetskraft från de baltiska länderna ofta lever under slavliknande förhållanden här i Sverige. Förarna bor till exempel i sina lastbilshytter eller i någon form av baracker flera månader i sträck utan att få komma hem till sina familjer. Oftast har de bara råd med att livnära sig på soppa! Är detta något vi i fackföreningsrörelsen och Sverige tyst accepterar?

Det finns regler gällande cabotagetrafik och tillfälliga inrikestransporter, men en bristande tillsyn av den kontrollerande myndigheten gör att det praktiskt taget är fritt fram för utländska åkare att bedriva verksamhet i Sverige. De här frågorna tar chaufförerna ständigt upp till diskussion när vi är ute och söker upp medlemmar på deras arbets- och rastplatser. De undrar varför vi inte gör något åt problemen. Det är ju chaufförernas jobb som står på spel!

Dagens situation skapar grogrund för den främlingsfientlighet som hjälpte Sverigedemokraterna att ta sig in i riksdagen vid senaste valet. Och Transportarnas frågor är befogade. Låt oss vara självkritiska och medge att vi inte har agerat som vi borde. Vi såg vad som komma skulle, men protesterade inte tillräckligt kraftfullt mot EU:s öppna arbetsmarknad och dess konsekvenser för våra medlemmar.

Nu är det hög tid för oss att agera. Redan i dag finns ett EU-direktiv som Sveriges regering skulle kunna anta för att minimera dessa problem och förhindra social och lönedumpning. Det kallas direktiv 2088/104/EG, och gäller arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag.

OECD:s modellskatteavtal skulle även förhindra både social och löne­dumpning.

Avtalet innebär anmälningsskyldighet för de företag som hyr in bemanning från utlandet. Det är även uppdragsgivarens skyldighet att ta ut skatt.

Redskapen finns alltså. Nu gäller det att Transport och alla arbetarförbund inom LO med kraft går in och påverkar Sveriges regering att anta EU-direktiv, lagar och avtal.

Annars är risken stor att våra jobb försvinner och att det fackliga löftet – där vi försäkrar varandra att aldrig under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än vi lovat varandra – har spelat ut sin roll.

Tommy Jonsson
Ombudsman och internationellt ansvaarig i Transports ­avdelning 20 Norra Småland.