I SCB:s partisympatiundersökning visar Socialdemokraterna det näst största uppsvinget för ett enskilt parti någonsin.

Att både småpartier och regeringspartier går bakåt så här mitt emellan två val är vanligt, enligt en del statsvetare, och många påminner om mellanvalsundersökningarna 2008 då siffrorna var snarlika.

Men det finns en skillnad.

Alla småpartier går inte bakåt. Förutom Socialdemokraternas gigantiska uppryckning från 27,7 procent i november till 37,3 procent i maj, så är det bara Vänsterpartiet som växer.

S och V har tydligast gått emot den förhärskande regeringslinjen om stora bidrag till dåligt skötta företag, utan krav på motprestation, och sänkta bidrag till arbetslösa och sjuka som mest anses som lata.

Men denna ”vi mot dom”-politik fungerar inte längre när alltfler inser att deras skatter går till företagens vinster och att den trygghet de tror sig betala till hamnar någon helt annanstans.

Det förklarar inte bara Moderaternas stora tapp utan än mer Centerns, Folkpartiets och Kristdemokraternas tillbakagång, när de försöker vinna röster genom att sänka folks löner.