FN-organet ILO:s övervakning av hur arbetstagarnas rättigheter respekteras är lamslagen. Arbetsgivarna har sett till att inga kränkningar av ILO:s konventioner kan behandlas.

Den bilden ger fackliga företrädare som deltagit i ILO:s årliga möte som just nu pågår i Genève.

– För första gången i ILO:s historia är det tvärstopp i det rättsliga systemet, säger Keth Tapper från svenska LO, som sitter i den kommitté som behandlar anmälningar om brott mot ILO-konventionerna.

Vid ILO:s årliga möte tar kommittén normalt upp olika fall av kränkningar till behandling, vilket – förutom uppmärksamheten – kan resultera i uttalanden mot de länder där arbetstagarnas rättigheter inte respekteras.

Eftersom kommittén inte kan behandla hur många fall som helst förhandlar arbetstagarnas och arbetsgivarnas representanter fram en lista över de allvarligaste kränkningarna. När den processen inleddes i maj i år skulle de 25 mest ömmande fallen sållas fram.

– Men arbetsgivarna lade in sitt veto, säger Keth Tapper. De krävde att inga fall som handlar om brott mot konvention nummer 87 skulle tas upp.

– En sådan utpressning kunde vi på arbetstagarsidan inte acceptera. Därmed blev det ingen lista på fall som ska prövas. Hela arbetet blockerades.

Konvention 87 är en av de mest grundläggande. Där slås rätten att organisera sig fast.

Genom rättspraxis skyddar konvention 87 också strejkrätten. Att konventionen har den innebörden har en oberoende panel av experter kopplad till ILO slagit fast. Men detta vill arbetsgivarsidan inte acceptera, och i många år har den hävdat att konvention 87 inte skyddar rätten att gå ut i konflikt.

För att ändra expertpanelens mandat krävs emellertid ett beslut i ILO:s styrelse. Och där är arbetsgivarna i minoritet: Regeringarna har 28 platser, arbetstagarna 14 och arbetsgivarna 14.

– Därför har arbetsgivarsidan i år blockerat arbetet i kommittén som behandlar anmälda kränkningar av ILO-konventionerna, hävdar Keth Tapper.

Resultatet av låsningen är att inga brott mot ILO:s konventioner som anmälts till ILO tas upp till behandling, inte ens de grövsta fallen, till exempel mord på fackliga företrädare. Enda undantaget gäller Burma, som hade börjat behandlas innan haveriet var ett faktum.

– En rad regeringar har reagerat starkt, säger Keth Tapper. Hela systemet för att övervaka att arbetstagarnas rättigheter respekteras är i fara.