Sänk de lägsta lönerna i Sverige. Uppmaningen kommer från EU-kommissionen som föreslår åtgärder för hur EU-länderna ska klara sin ekonomi.

Förra veckan kom EU-kommissionen med rekommendationer om hur EU:s olika länder ska sköta sin ekonomi.

Uppmaningen som Sverige fick var att sänka de lägsta lönerna. EU anser att Sverige bör ”åtgärda de relativt höga lönerna i de lägre löneskalorna”. På så vis kan löneflexibiliteten i landet öka och arbetsmarknaden förbättras.

Från fackligt håll möttes förslaget omedelbart med kritik.

– Det är oacceptabelt. Vi utgår ifrån att den svenska regeringen struntar i det här. Vi tycker inte att EU ska lägga sig i den svenska lönebildningen. Lönerna är en fråga för parterna, säger Johan Danielsson på LO:s internationella avdelning.

Enligt honom är uppmaningen om att sänka de lägsta lönerna ett tydligt tecken på EU-kommissionens växande ambition att ta en större kontroll över lönebildningen i olika länder.

Johan Danielsson är kritisk mot hela det recept som EU förespråkar för att ta sig ur krisen.

– I två års tid har vi haft invändningar mot att krisen ska lösas genom sänkta löner och försämrat anställningsskydd. Vi har sett att det är en politik som inte fungerar. Och nu kommer det här förslaget, säger han och kritiserar även den strävan EU har att parterna ska sluta avtal på företagsnivå i stället för inom branscher.

Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren är mer positiv. Någon större oro för att EU ska lägga sig i den svenska lönebildningen känner han inte. Enligt honom är det inget märkligt att organisationer som EU, OECD eller IMF har synpunkter på den svenska ekonomin.

Han anser också att det finns ett problem med den svenska lönebildningen.

– Vi har de högsta lägstalönerna i OECD och den mest sammanpressade löneskalan. En konsekvens av det är att vi har färre jobb på hotell och restauranger och i handeln än i andra länder, säger han.

– Det är ingen hemlighet att vi hela tiden har motsatt oss fackets låglönesatsningar. Det har vi sagt hur många gånger som helst, fortsätter Christer Ågren.

I sina rekommendationer vill EU också minska skillnaderna i anställningsskyddet mellan fast och tillfälligt anställda. EU anser dessutom att Sverige bör se över möjligheten att använda provanställningar som ett sätt att få fler unga i fasta jobb.

EU-kommissionen ifrågasätter den svenska regeringens försök att skapa jobb för unga genom att sänka momsen för restauranger och cateringtjänster. Sverige uppmanas att se över reformens ”effektivitet”.

De rekommendationer som EU-kommissionen har lagt fram ska tas upp på Europeiska rådets möte den 28 och 29 juni.

Fakta

Liten ordlista

EU – Europeiska unionen med 27 medlemsstater.

OECD – ekonomisk samarbetsorganisation för 34 industriländer med höga inkomster.

IMF – Internationella valutafonden är ett överstatligt organ där 184 länder är med.