Att läsarna sliter Arbetet ur händerna på varandra är bara en liten överdrift. Varje exemplar av tidningen har 1,58 läsare.

För första gången på länge är Arbetet med i den stora medieundersökningen Orvesto, som visar hur många läsare ett stort antal svenska tidningar och tidskrifter har.

– Vi ville se hur lästa vi är. Det här är också ett mått som annonsörerna frågar efter, säger Arbetets chefredaktör Johanna Kronlid.

Gamla Orvestosiffror har visat att Arbetet (som tidigare hette LO-Tidningen) är mycket läst, särskilt för att vara en tidning som de flesta prenumeranter inte behöver betala för själva, utan får i sin egenskap av förtroendevalda i något av LO-förbunden. Tidningen har haft omkring 1,25 läsare per exemplar.

Enligt de nya Orvestosiffrorna läses tidningen nu av 87 000 svenskar i åldrarna 16 – 80 år – samtidigt som upplagan är 55 000. Det betyder 1,58 läsare per tidning.

– En jättebra siffra, kommenterar Arbetets chefredaktör Johanna Kronlid. Det här visar att vi gör en viktig och angelägen tidning. Att vi uppfyller vårt mål och uppdrag, som är att vara nyhetsledande i arbetsmarknadsfrågor.

Av de 87 000 som läser Arbetet är ungefär 65 procent män och 35 procent kvinnor. Det speglar könsfördelningen bland de förtroendevalda inom LO-förbunden.

Att tidningen går till fackligt förtroendevalda förklarar också varför bara ett par tusen läsare finns i åldersgruppen 16 – 24 år, medan det stora flertalet är 35 – 65 år. Man blir normalt sett inte vald till facklig företrädare förrän man har hunnit arbeta ett antal år.