Tänk om enigheten nu kan fortsätta rakt genom Socialdemokraternas valkongress till valet 2014, tänker jag medan jag lyssnar på debattdeltagarna.

På Moriska Paviljongen i Folkets Park, klassisk mark för arbetarrörelsen i Malmö, leder jag samtalet för kvällen, och en rad sanningar levereras om hur arbetsmarknaden förändrats och facken tryckts tillbaka.

* Regeringens momssänkning skulle ha räckt till 60 000 nya jobb i offentlig sektor. Nu är det oklart om den skapat några jobb alls.

* De otrygga anställningarna ökar. Genomsnittsåldern band visstidsanställda är nu 35 år.

* Mer personal hyrs in på korta anställningsformer. Här finns sms-anställda, eller ”anställda för enstaka dagar” som det egentligen heter. De väntar varje morgon på arbetsgivarens sms som berättar om de får jobba den dagen eller inte.

* När Hotell och restaurangfacket är ute för att organisera är rädslan påfallande. Många vågar inte berätta hur de har det.

Dessa och fler fakta läggs på bordet av LO Malmös ordförande Ewa Glimhed, och av Maria Bergqvist, vice avdelningsordförande i HRF Syd, och båda kom med förslag riktade mot den Socialdemokratiska kongressen 2013.

Nu var det visserligen inte så många som sa emot. De övriga debattdeltagarna, Daniel Suhonen, chefredaktör på den socialdemokratiska tidningen Tiden, och Andreas Schönström, arbetsmarknadskommunalråd i Malmö, var i stort sett eniga med de fackliga deltagarna.

Ändå är det påfallande ofta som socialdemokrater svävar på målet om vad som är en bra arbetsmarknadspolitik.

Det är en osäkerhet som känns snudd på obegriplig.

Det bör inte vara så svårt att enas kring det självklara i att de skattepengar som ska gå till offentlig sektor och välfärd också ska gå till offentlig sektor och välfärd och inte till riskkapitalister på Caymanöarna.

Hur kan detta vara en fråga som arbetarrörelsen över huvud taget ska ha svårt att enas kring?

Det bör inte heller råda någon tvekan om att fast anställning bör vara grunden i anställningsformer och extra bemanning bara ska kunna användas vid tillfälliga toppar i arbetsbelastningen.

”Jag läser arbetsrätt numer”, säger Maria Bergqvist från HRF mot slutet av sitt inlägg. ”Där får vi lära oss hur man använder lagen för att undvika att anställa någon fast. Det är jag och en massa chefer på kursen.”

Alltmedan de sms-anställda väntar på att arbetsgivaren ska höra av sig om jobb.