Högsta domstolen stänger LKAB:s nyaste gruva. Ett tidigare miljötillstånd upphävs
– Jag förstår den oro som både bolaget och hela gruvbranschen har efter HD:s beslut, säger Annie Lööf, näringsminister.

Beslutet på torsdagen innebär att miljötillståndet från 2010 för Gruvberget i Svappavaara upphävs.

Minst ett hundratal personer berörs när gruvan måste stängas. Samtidigt tappar LKAB intäkter. Gruvans produktion inbringar cirka två miljarder kronor per år.

LKAB ska nu göra en plan för stängningen så att den sker säkert och utan negativa följder för miljön.

Jan Darpö, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, är förvånad över att brytningen inleddes innan företaget fått ett lagakraftvunnet miljötillstånd.

– Jag förstår inte hur LKAB resonerade. Verkställighetsförordnandet försvann ju i och med Miljööverdomstolens dom. Det verkar som att LKAB chansade på att det inte gjort det, säger Jan Darpö.

– Det låter som att man haft rådgivare som rått dem fel, säger han.

Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling vid LKAB är av motsatt uppfattning.

– Vi anser fortfarande att Miljööverdomstolen har tagit ett felaktigt beslut. Högsta domstolen har inte lagt någon värdering i det här, man har bara sagt att man inte ger prövningstillstånd i ärendet, säger Per-Erik Lindvall.

– Det här visar att den diskussion vi haft med politiker om en översyn av tillståndsprocesserna är angeläget. Och det gör vi inte för att få lättare miljövillkor, säger han.

En översyn av processerna pågår.

– Vi ser en boom inom gruv- och mineralbranschen och regeringen arbetar med att så snabbt som möjligt se över miljöprövningsprocessen och korta handläggningstider för att främja den goda utveckling vi har i dag, säger näringsminister Annie Lööf (C).

LKAB har redan lämnat in en ny ansökan om miljötillstånd för Gruvberget till mark- och miljödomstolen i Umeå. Det är en ansökan som innehåller en samlad bedömning av miljöpåverkan från gruvbolagets olika verksamheter i Svappavaara, alltså både gruvdrift och drift av anriknings- och pelletsverk.

Därmed uppfyller LKAB de önskemål som Naturvårdsverket framförde när det nu upphävda miljötillståndet överklagades till Miljööverdomstolen.

Fakta: Miljötillståndet

Järnmalmsgruvan Gruvberget i Svappavaara, fyra mil söder om Kiruna, öppnades i maj 2010.
Miljötillståndet för gruvan överklagades av Naturvårdsverket till Miljööverdomstolen. Den högre rätten undanröjde miljötillståndet 2011.
LKAB gick då till Högsta domstolen (HD) för att få ärendet prövat i högsta instans.
HD sade på torsdagen nej till prövning.
Det innebär att Miljööverdomstolens beslut att ogiltigförklara miljötillståndet gäller.