Lönerna rör sig i landet där det tidigare rått stiltje. Nyligen slöt tyska IG Metall ett starkt löneavtal. Nu har även kemindustrin fått stora löneökningar.

Det senaste årtiondet har de tyska reallönerna nästan legat stilla. De låga lönerna har inneburit att industrin i Sydeuropa haft svårt att konkurrera.

Förra veckan skrev nationalekonomen Lars Calmfors ut ett recept mot den ekonomiska krisen i Europa – som gick ut på att Tyskland bör höja sina löner mer medan Sydeuropa bör sänka sina. Enligt honom, och flera andra ekonomer, skulle det återställa obalanserna inom eurozonen. Högre tyska löner skulle stimulera EU:s ekonomi, hävdade Lars Calmfors.

Den senaste månadens utveckling på den tyska arbetsmarknaden kan tyda på att lönesättningen i Tyskland har ändrat kurs.

För knappt tre veckor sedan slöt tyska IG Metall ett ettårigt avtal med löneökningar på 4,3 procent, vilket är det bästa förbundet har drivit igenom på 20 år.

Nu har ännu ett starkt avtal, som berör cirka 550 000 anställda inom kemiindustrin, slutits. Det tyska förbundet IG Bergbau, Chemie, Energie har skrivit under ett 19-månadersavtal som ger en löneökning på 4,5 procent.

Avtalet för de kemianställda innebär också att arbetsgivarna ska betala cirka 1 800 kronor per anställd och år för att bygga upp ett system som innebär att äldre kan trappa ner arbetstiden inför pensionen.

Både avtalen ger ett stort lönepåslag för mer än en miljon löntagare i landet.

– Vi hoppas så klart att det fortsätter så här och att vi även i framtiden får större lönehöjningar i våra avtal. Men det är högst osäkert, säger Ghazaleh Nassibi (bilden) till Arbetet.

Hon är avtalssekreterare på DGB, tyska LO, och påpekar att avtalen som slutits det senaste året är två år eller kortare.

– Eurokrisen gör det svårt att förutse hur lönerna kommer att utvecklas, fortsätter hon.

Det tyska facket hävdar att löneökningarna, som innebär att tysk arbetskraft blir dyrare, är nödvändiga.

– Vi är ett exportorienterat land och nu har den europeiska marknaden inte längre råd att köpa lika mycket från oss som tidigare. Genom högre löner i Tyskland kan konsumtionen höjas, säger Ghazaleh Nassibi.

Avtalen för verkstads- och kemiindustrin ger löneökningar på över 4 procent i mansdominerade branscher. I mars i år fick de offentliganställda i Tyskland ett lägre avtal som ger 6,3 procent under två år.

Så om den tyska inflationen håller sig på dagens nivå, kring 2,2 procent, kan löntagarna se fram emot mer pengar kvar i plånböckerna i framtiden.

Det finns dock en sak som komplicerar bilden. För cirka en månad sedan, strax innan de tyska löneavtalen för verkstadsanställda blev färdiga, kom ett besked från den tyska centralbanken, Bundesbank. Den ändrar sitt tidigare så strama inflationsmål och tänker i framtiden tillåta större prisökningar.

Frågan blir därför hur mycket inflationen kommer att gnaga av det avtalade löneökningarna.

Fakta

DGB, Tysklands svar på LO, har 6,2 miljoner medlemmar och är världens största fackliga centralorganisation. Organisationen är med i världsfacket IFS.

IG Metall, som är med k  DATE @ "yy-MM-dd" 12-06-04, har 2,3 miljoner medlemmar och är världens största fackförening.

Källa: dgb.de