Arbetsgivaren räckte fram två färdigskrivna handlingar. Valet stod mellan att säga upp sig själv eller få sparken. Hon tog första alternativet, men ångrade sig omedelbart. För sent, tyckte arbetsgivaren, som nu stäms av facket.

Kvinnan jobbade som säljare på en porslinsbutik. Butiken har vissa rabatter för personalen. Vid ett tillfälle kom en kund emellan och hon missade att stämpla in något som en kollega hade köpt. Misstaget rättades till samma dag. Men eftersom hon hade betalat några kronor mindre för en vara hon själv hade köpt vid ett annat tillfälle fick hon inte vara kvar, medan kollegan fick en varning.

Chefen kallade in till möte och förklarade att bolaget inte längre hade förtroende för henne. Hon fick inte veta i förväg vad mötet skulle handla om, kände sig väldigt pressad av situationen och därför valde att säga upp sig själv i stället för att få sparken på grund av personliga skäl.

Men hon ångrade sitt beslut samma dag och kontaktade facket, Handels, som i sin tur meddelade arbetsgivaren att uppsägningen var framprovocerad under press och därför inte giltig.

Arbetsgivaren vägrade dock ta tillbaka uppsägningen. Men när facket lämnade in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen gick arbetsgivaren med på att kvinnan jobbar vidare till dess tvisten är slutligt prövad.

Arbetsgivaren har utsatt kvinnan för ”otillbörlig press” och handlat på ett sätt som strider mot ”god sed” på arbetsmarknaden, anser facket. Detta eftersom kvinnan inte gavs ”skäligt rådrum” för att tänka över den uppkomna situationen eller kontakta sin fackliga organisation.

– Av Arbetsdomstolens praxis framgår att sådana uppsägningar som dessutom tas tillbaka väldigt snabbt kan betraktas som en uppsägning från arbetsgivarens sida, säger Anneli Ohlsson Anderbjörk, kvinnans juridiska ombud vid LO-TCO Rättsskydd.

Förutom att uppsägningen ska förklaras ogiltig yrkar facket 150 000 kronor i allmänt skadestånd till kvinnan.