Nu börjar LO-förbunden arbetet med att skapa en gemensam linje i den kommande avtalsrörelsen. På kort tid ska förbunden genomföra grundläggande diskussioner och arbeta fram en avtalsplattform.

På måndagen hade LO-styrelsen sitt första möte efter LO-kongressen. Det var den nya ledningens första styrelsemöte och på mötet beslutade styrelsen att dra igång en omfattande lönebildningsprocess, som den förra ledningen förberett.

– Vi är i startläge. Till att börja med ska vi prata ihop oss om det fundamentala. Som till exempel den solidariska lönepolitiken. Syftet är att undvika att vi menar olika saker med begreppen, säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.

Det är förbundens avtalssekreterare i avtalsrådet och ordförandena i LO-styrelsen som ska försöka diskutera sig samman. När de pratat ihop sig om modeller och idéer blir nästa steg att arbeta fram vad förbunden kan enas om och kring vilka avtalskrav de kan tänka sig att backa upp varandra.

– Det är bråttom. Vi måste ha profilen och avtalskraven färdiga till LO-repskapsmötet i oktober, säger Torbjörn Johansson.

Till mötet i oktober ska dock inte lönekraven vara siffersatta. Och LO:s avtalssekreterare säger att förberedelserna måste passa in med avtalsförberedelserna som Facken inom industrin gör.

Först ut i nästa avtalsrörelse är Byggnads, vars avtal går ut sista mars nästa år. Industrifackens avtal löper en månad längre.