45 000 städare får 640 kronor mer i månaden från och med den 1 juni. Fastighets och Seko har skrivit på ett avtal för städning och service, det så kallade serviceentreprenadavtalet, med Almega Tjänsteföretagen.

Även lägstalönerna höjs med 640 kronor. Den nya lägstalönen för en 20-åring blir 19 410 kronor. Övriga ersättning, som ob-, övertid och mertid höjs med 3,1 procent.

På de företag som har avtal om lokal lönebildning är alla garanterade 320 kronor i höjd lön. Resten fördelas lokalt.

Parterna kunde inte enas om splittrade arbetsdagar och visstidsanställningar som staplas på varandra. Frågorna hänskjuts till arbetsgrupper.

Avtalet gäller i ett år till den 31 maj 2013. Avtalet berör drygt 10 000 medlemmar i Fastighets och 200 medlemmar i Seko.