Bakom varje buske kan de stå och passa,
bakom varje risbevuxet snår,
mellan täta granar kan de ljudlöst tassa,
långt därefter upptäcks deras spår,

kanske alltför  sent för att förhindra slakten,
kanske flyter redan barnens blod,
kanske kan vi bara inför övermakten
tysta sörja liv i vredesmod.

Så har rädslan plågat oss i långa tider
så har hotet styrt oss i vår skog.
När ska mänskor inse hur vi vargar lider?
När tar skräcken slut? När får de nog?

Mats Nörklit

Läs fler Motord/-bild!