Nancy Frasers föreläsning på Södra teatern den 30 maj uppfyllde alla förväntningar på att ge goda råd om politiska framsteg i en värld där nationalstaten försvagats. Fraser utgick från en klassisk statsvetenskaplig bok från 1940-talet (i skuggan av den dåtida ekonomiska krisen) av Karl Polanyi, som då tog upp de perspektiv vi idag definierar som ekologi, social rättvisa och kontroll över den finansiella ekonomin.

Poängerna var bra i sig, man kan hitta motsvarigheter till dem i hennes böcker, till exempel den nyöversatta Rättvisans mått. men det som verkligen gjorde intryck var Frasers absoluta verklighetsförankring, som åtminstone för några timmar upphävde åtskillnaden mellan den vardagspraktiska politiken och de utopiska visionerna om människors och samhällsklassers befrielse.

Det var som att Fraser utstrålade att varje förhandlingsframsteg som omfördelar rikedomarna lite bättre också är ett ideologiskt och symboliskt framsteg, till exempel i den aktuella kampen för att begränsa den finansiella spekulationens ödeläggande verkningar på framtiden. Och skarpsinnet i hennes resonemang förstärktes ytterligare av de ytterst välskruvade frågorna efteråt från Leila Brännström.

En meningsskapande kväll, som övertygade om hur mycket här i världen som hänger intimt ihop trots att man ofta kan känna sig maktlös.

Frasers böcker

Läs kort presentation inför Sverigebesöket, publicerad i Arbetet häromveckan.