Nu sätter rege­ringen en tidsgräns. Senast den 30 juni ska Arbetsförmedlingen ­redovisa hur det statliga bidraget till fas 3-anordnare kan förändras.

– Det är extremt provocerande, säger Bettina Kashefi, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, om att Jobbfab­riken tar ut fyra miljoner kronor i aktieutdelning.

Företaget tog emot över 600 fas 3:are förra året och är sannolikt det största privata företaget i branschen. Det fick runt 35 miljoner kronor i statliga bidrag för fas 3-deltagarna. Var sjätte skattekrona blev vinst.

Direktör Ivan Daza och ytterligare en aktieägare kunde plocka fyra miljoner kronor.

– Jobbfabriken ligger i gränslandet, säger Bettina Kashefi. Det är inte fusk, men användningen är inte förenlig med av­sikten med de resurser som regeringen tillför. De ska i huvudsak användas till meningsfulla insatser för de arbetslösa. Vi har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att se om det går att utforma anordnarbidraget så att man minskar risken för det här beteendet, så att statens medel i större utsträckning går till de arbetslösa i stället för till vinster.

I april förra året aviserade arbetsmarknadsminister Hillevi Engström att regeringen skulle se över anordnarbidragets konstruktion. Översynen skulle vara klar i höstas.

Det blev ingen översyn. När regeringen kom med budgetpropositionen i september bollades uppdraget i stället vidare till Arbetsförmedlingen, som fortfarande filar på ett förslag.

– Jag ska vara självkritisk. Vi satte ingen tidsgräns. Men jag kommer i dialogen med Arbetsförmedlingens ledning att sätta en tidsgräns till halvårsskiftet i år. Då ska de leverera. Sedan får vi ta ställning till hur vi ska gå vidare med förslaget, berättar Bettina Kashefi.

Hon understryker att Jobbfabriken inte bryter mot några regler.

– Vi har inte fått in några klagomål på verksamheten i fas 3, men vi är angelägna om att få ut folk i jobb snabbare och att de ska få mer meningsfulla uppgifter. Jobbfabriken sköter sig när det gäller regelverken. Vi har inga invändningar när det gäller hur de redovisar sina intäkter och kostnader.

Utgångspunkten för Arbetsförmedlingens översyn av anordnarbidraget är att få fler människor i jobb. Programenhetens chef Gert Sternskog vill därför se fler fas 3-deltagare på arbetsplatser där det blir lediga jobb då och då.

– Vi vill att fler ska befinna sig där jobben finns, även om vi också vet att vi har behov av olika sorters platser.

Chanserna att få jobb är mindre hos anordnare som enbart sysslar med fas 3. Därmed blir det färre jobb. Gert Sternskog kan inte uttala sig om enskilda anordnare, men det är uppenbart att Jobbfabriken faller inom den kategorin.

Ett nytt anordnarbidrag ska helst göra att fler reguljära arbetsplatser öppnas för dem som inskrivna i fas 3. Om det lyckas fullt ut minskar behovet av platser hos anordnare som enbart sysslar med fas 3.

– Jag hade hoppats att vi skulle vara klara för ett par månader sedan, men vi har vägt olika alternativ mot varandra. Det är komplicerat. Därför har det tagit tid, säger Gert Sternskog.

Hur snabbt det sedan går att ändra på anordnarbidraget hänger på vad Arbetsförmedlingen kommer fram till. Mindre förändringar kan genomföras snabbt. Stora förändringar kräver att regeringen ändrar i förordningen som styr vad Arbetsförmedlingen får göra. Då tar det längre tid.