Industrins löneledande roll är inte given för den nya LO-ledningen. Lönebildningen och andra avtalsfrågor ska diskuteras från grunden.

– Märket får den roll vi ger det, säger Torbjörn Johansson, LO:s nye avtalssekreterare.

LO-förbunden har varit splittrade i den pågående avtalsrörelsen.

– Det blev en låsning vid en teknikfråga kring jämställdhetspotterna och den har varit svår att lösa, säger Torbjörn Johansson.

Den nya ledningens allra första uppgifter blir att starta diskussionen och driva fram en gemensam avtalslinje till nästa gång.

– Vi har alla samma ideologi och vi vill alla ha en solidarisk lönepolitik, säger Torbjörn Johansson.

Ingela Edlund, LO:s andre vice ordförande, fyller i:

– Vi har lärt oss läxan. Vi måste ta diskussion vid varje avtalsrörelse om hur förbunden ser på lönebildningen och vem det är som ska gå in och ploga. Annars kan det bli lätt att fastna i tekniska frågor.

Tobias Baudin, förste vice ordförande, säger att ledningen ser det som ett gemensamt ansvar för hela ledningen att få ihop avtalsrörelsen nästa gång.

– Det är inget enmansjobb för Torbjörn. Det ska vi göra tillsammans, men självklart är det han som ska hålla i samordningen. Men det krävs ett bra fotarbete av oss alla, säger Tobias Baudin.

Göran Jacobsson