Nu finns en majoritet i riksdagen för en lagändring som innebär att även personer med nedsatt funktion ska få skydd i diskrimineringslagen.

Diskriminering genom otillgänglighet blir därmed ett brott. Funktionsnedsatta ska bland annat kunna driva frågan till domstol och få skadestånd. Precis som vid diskriminering på grund av kön eller ålder.

I går beslutade en majoritet i arbetsmarknadsutskottet att bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering. Oppositionspartierna ställde sig bakom beslutet, medan regeringspartierna reserverade sig. Majoritetsbeslutet innebär att regeringen måste ”skyndsamt” lägga fram ett lagförslag i riksdagen.

– Det är ett viktigt beslut som tar funktionshindrades situation i samhället på allvar. Funktionshinderrörelsen har kämpat för detta i åratal och nu kan det äntligen bli verklighet, säger Josefin Brink (V).

De rödgröna partierna har länge varit ense om att otillgängligheten ska bli en ny diskrimineringsgrund i lagen. Även flera regeringspartier har tidigare uttryckt sig positivt. Men nu backar regeringspartierna efter påtryckningar från Moderaterna, hävdar Josefin Brink.

– Det är synd, men det viktigaste är att vi har kunnat få en majoritet att ställa sig bakom förslaget, säger hon.