Skyddsombudet på en av Telenors butiker i Stockholm anmälde hot och våld mot personalen till Arbetsmiljöverket. En vecka senare fick sparken. Nu får han upprättelse genom förlikning.

– Jag är halvnöjd, säger han. Det betyder att jag fått ungefär hälften av det skadestånd jag hade begärt i stämningen till Arbetsdomstolen.

Därmed blir det ingen förhandling i Arbetsdomstolen. Hans fackförbund, Handels hade krävt att domstolen skulle förklara avskedandet ogiltigt. Facket yrkade även 150 000 kronor i allmänt skadestånd samt ersättning för obetalda löner.

Skyddsombudet dokumenterade alla rånförsök och hot mot personalen som han sedan presenterade för facket och Arbetsmiljöverket.

–Vi har blivit hotade till livet ett flertal gånger utan att arbetsgivaren brytt sig om det, trots att vi kontaktat de ansvariga cheferna, berättade han i en intervju i Arbetet.

I mitten av oktober förra året fick han nog och stoppade arbetet i butiken. Kort därefter fick han sparken för att ha uppträtt ”illojalt” mot arbetsgivaren.

Efter stoppet inspekterade Arbetsmiljöverket butiken och slog fast att bristerna var så allvarliga att den måste stängas. Annars hotade ett vite på 100 000 kronor. Myndigheten ställde två villkor:

Arbetstagarna ska möjligheten att snabbt kalla på hjälp, exempelvis via ett överfallslarm. Och de ska ha utbildning i hur man agerar vid hot och våld.

Arbetsmiljöverket gjorde även en åtalsanmälan mot Telenor, eftersom företaget hade struntat i att anmäla en rad allvarliga tillbud till myndigheten, vilket är ett brott mot arbetsmiljölagen.

Men trots skyddsombudets dokumentation och Arbetsmiljöverkets beslut avfärdade Telenor samtliga incidenter och hävdade att företagsledningen inte fått kännedom om de hot och rånförsök som de anställda uppgav att de utsatts för.

Bara i ett fall hade butikschefen fått ett sms där det stod att en stökig person varit inne i butiken och snott en telefon, enligt företaget.